יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

אשכול אאוטינג לחברי עצכח

+2
chouteng
מיימוני
6 posters

עמוד 2 מתוך 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 6:08 pm

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Mon Jul 19, 2021 1:29 pm, סך-הכל נערך 3 פעמים

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

The author of this message was banned from the forum - See the message

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 6:50 pm

ספרן לא עמדתי על טיבו. מקפיד רק להדביק קישורים או הפניות, וכשמדבר מדבר בקיצור נמרץ מאד וכמעט אני קורא עליו מאמר רבינו שליט''א שספרן זה מודר הנאה מעטים ועפרונות. אלא שפעמים בדיבור קצר הוא כן מצליח להגיד משהו שמעיד שיש משהו פעיל שם בין האוזניים. כגון אברם לא קרי אאוטינג כלל (כי א' מאי נפקמ, ב' דהא ידיע) וכמעט הוא ידוע כמו ר' נאחז_בסבך שהוא בעל המחבר דוד אסף (או שהיה ניקו בשמו המלא?). גרומן וחבורתו שוטטו שם בעיקר בין 2004 ל2007


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:25 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

The author of this message was banned from the forum - See the message

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 7:53 pm

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Mon Jul 19, 2021 1:31 pm, סך-הכל נערך 3 פעמים

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 8:57 pm

מיימוני כתב:האמת אין נלע"ד ראוי לגלות שמו של מיימוני, כי כ"כ בנפשו הדבר שלא לגלות, ואם לא שיצווני הוד כ"ק מרן להדיא, אניח לאותו העלוב להתבוסס בפורומו.

אין מדרך הוד כ"ק מרן שליט"א לצוות.

ובפרט שאותו מיימוני הרי לא עשה איזה רע שיש לדונו למיתה, אלא שצדקנותו ושמנוניתו מביאים לידי בחילה - אבל סוף סוף אינה אשמתו ולך לאומן שעשאני וכו'.

אגב, נזכרתי בגערער אחד שהיה כותב בבח"ח בניק 'אני8336' (ומביא ראיה ל'תקנות' של ישראל שלהם מקיצושו"ע של גנצפריד... רפה שכל היה) ונשאו ליבו לזלזל בהוד כ"ק מרן שליט"א שוב ושוב, והגדיל חוצפתו לפרסם מס' הטל' בבית הורי הוד כ"ק מרן שליט"א וכו' - אוי לו ואוי לנפשו, את מי חירפת וגידפת, על מי הרימות קול, ניאצת את קדוש ישראל! מצא עם מי להתעסק! אמנם הוד כ"ק מרן שליט"א בצדקותו כמעשה דוד ושמעי אמר לנו להניחו לנפשו כי ה' אמר לו קלל וכו', אבל אנו תלמידיו החלטנו דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ואני קיבלתי עלי המשימה לקורעו כדג ולשוחטו שחיטה כשרה, ואור ליום ו' אחד בשעה 8 בערב לערך שיגרתי ה' מאות הודעות אישיות לכל חברי פורומי בח"ח עם שמו 'פנחס אליהו זייברט' (אחיו של ההוא שהיה ראש עיריית ב"ב) וכתובתו ומס' הטל' שלו ותיאור מעלליו במקווה יושב שם על המדרגות וכו'... זכורני בעודי יושב מול המחשב וצופה מייד בהניק שלו בתיבת הודעות יוצאות מתאדם, כהסימן שם שקרא ההודעה... וליבי מתרונן בשמחת גיל כי בא החץ בליבו בפתע פתאום בלא הכנה, ובודאי מת ליבו בקרבו והוא היה לאבן משותק מאימה בלא להניד איבר... מאותו רגע נתעלם מעל שמי בח"ח לנצח... ועוד יש להאריך אך כבוד אלוקים הסתר דבר.

לענין מה אני מספר זאת? אותו הנבל חב בנפשו בדין על כי שלח ידו במשיח ה', אבל האי שטיא 'מיימוני' הרי לא פגע בהוד כ"ק מרן שליט"א, ואדרבה היה מכבדו בתואר 'הגרי"ן' עד שנמנו עליו שם הני מסרחאי טיפשאי כ'מואדיב' ו'יש3' וייראוהו עד שחדל. א"כ אף אנו כתלמידי הוד כ"ק מרן שליט"א אין לנו סיבה להזיקו ח"ו.

אמנם זאת כיון שכבר התחלת לעסוק בו נ"ל דפטור בלא כלום אי אפשר, ואף אם לא תכתוב שמו עכ"פ ספק סקרנותנו לתאר מה מעשיו ומה מקצועו וכו' (טען בעבר שעוסק בחינוך) וכיוצא באלו ענייני פיקנטריה שלא בכוונת מזיק.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

The author of this message was banned from the forum - See the message

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:10 pm

מה שמעניין בידיעיתך את שם מיימוני היא היאך בא הדבר כי כיון שנשמר כולי האי מכל רמז ורמיזה א''כ אתה מנין לך שהוא המיימוני. הרי בוודאי בשעה שכותב בפורום בא בחדר לפנים מחדר ומגיף התריס ודומה כמי שכפאו ארי


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:27 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:11 pm

ואני לא ראיתי מעולם שום בלוג וכיוצא אלא רק בעצכח ולא ידענא מאי קאמרת


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:28 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:23 pm

מיימוני כתב:אכן הרי מיימוני הוא מלמד דרדקי בחידר, וזה גם מעשיו בפורום. ואכן חושש לעורו, שאם יוודע מעשי הפורום בחידר, יזרקוהו על טיל, ומה הענין להזיק לאותו איש תם, והרי הוא אינו יודע להזיק לאחרים גם אם ירצה. וכל מעשהו לחלק כל דבר לחמש חלקים, וכל חלק שוב לחמש, וחוזר חלילה וחולל חזירה, יהי לו אשר לו. ובלבד שלא יפגע בהוד כ"ק מרן שליט"א, אשר קפידה דיליה אחידא בסוסרטי העליון דמיניה נפקין נהרות דינור דזרעא קדישא, ויש לחוש שמרן הגרח"ק ישכיבהו בטוב ברכיו ויסטור בישבנו כמנהג וכמתואר בהבלוג הידוע ז"ל.

אמנם בחודש אדר עסקינן ומ"מ יש ליזהר שלא להפליג בצחוק יתר על המידה, ובפרט ביושבי עתה במסעדה בסעודה שקורין 'ארוחת טעימות' בת ח' מנות ועתה חוששני טובא שלא אבוא להקדמת קנה לוושט ח"ו מחמת השחוק.

מה אתה אומר, מלמד דרדקי! ואני הייתי בטוח שהוא ר"מ או משגיח. האי שוטה חברו דמתקרי 'ווטו' כתב עליו פעם שהוא "מגדולי הדור ממש"... באיזו כיתה הוא מלמד - אל תספר לי שבכיתה א'?

אמנם אם אתה אומר שיש חשש לפרנסתו ח"ו בודאי אסור לפרסם שמו, ומעתה אפילו תכתבנו אעמוד ואמחק.

אבל די מסתדר לי שהוא מלמד דרדקי... והשתא א"ש שהיה תומך כ"כ ב'עונש גופני' לילדים ואף התעמת ע"ז כמדומני עם אחת ה'רבות' בפורום שם. ושמא עובדיה דהגרח"ק בבלוג הנ"ל אצלו מעשים שבכל יום הם.

איפה הוא מלמד? האם אטעה אם אנחש שבתשב"ר הידוע?

מצד שני באמת רחמנות עליו. הלא ה'מלמדים' באותם 'חדרים' כולם אנשים גסים ובהמיים במקרה הטוב, וסוטי-מין במקרה הפחות טוב השכיח למדי. והוא בכ"ז קורא במו"נ ובספרי פילוסופיא וכו' שזהו הרבה למעלה ממדריגת סתם אברכון אף אם לא נקבל הגדרת האי שטיא 'ווטו' שהוא "מגדולי הדור ממש"....

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:24 pm

ומכל מקום כיון שיד לך על כס ובשם מאצ'ינג תישבע, הנה חשפתי כאן תגלית מבהילה עד חילחולו של עשתון שאישציפור מעצכח מור ניהו רבה בוצינא קדישא חסידא ופרישא רשכבה''ג מוהר''ר אשר יפה-נוף שליט''א נ''י נר''ו יצ''ו. ועתה חשוף זרוע קודשך וגלה קץ הישועה ופרוט לפנינו כמונה מעות כל שמותיו המרובים של יהושע ענבל. או צא אמור לנו מי הוא בןאישאחד

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:30 pm

הצחיק אותי הווטו הנ''ל דקא פסיק ותני מי מגדולי הדור וכו'.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Mon Jul 19, 2021 1:31 pm, סך-הכל נערך 2 פעמים

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:36 pm

מקצהרגליים כתב:ומכל מקום כיון שיד לך על כס ובשם מאצ'ינג תישבע, הנה חשפתי כאן תגלית מבהילה עד חילחולו של עשתון שאישציפור מעצכח מור ניהו רבה בוצינא קדישא חסידא ופרישא רשכבה''ג מוהר''ר אשר יפה-נוף שליט''א נ''י נר''ו יצ''ו. ועתה חשוף זרוע קודשך וגלה קץ הישועה ופרוט לפנינו כמונה מעות כל שמותיו המרובים של יהושע ענבל. או צא אמור לנו מי הוא בןאישאחד

האי שוטה בן שוטה יהושע בן צבי ענבל ז' שמות לו כיתרו שפיטם עגלים לע"ז ואלו הן. 'ארתחששתא', 'ארתח זוטא', 'ואמאי', 'דינוזאורוס', 'הדוס', ועוד שם א' שנשתכח ממני, ופעם א' נתקנא באדרת תפארת הוד כ"ק מרן שליט"א וחתם עצמו 'אנטי סוסרטי'.

ומה זה אמרת שדויד פילאווין בעל תשובה נעשה והלך אצל הקוקוריקו משה שפירא זל"ל? אתמהה. אגב אף אהובך שוטנג מלחך פינכתו של אותו שפירא היה.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:37 pm

אשר יפה נוף הוא שם אמיתי או ג"כ פסיבדון? עכ"פ כה משעמם היה בעצכ"ח עד שלידע מי הוא היינו שמחת זקנתי ממש. תיכף תחשוף מיהו maxman....

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:45 pm

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:28 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:46 pm

מיימוני כתב:אכן הרי מיימוני הוא מלמד דרדקי בחידר, וזה גם מעשיו בפורום. ואכן חושש לעורו, שאם יוודע מעשי הפורום בחידר, יזרקוהו על טיל, ומה הענין להזיק לאותו איש תם, והרי הוא אינו יודע להזיק לאחרים גם אם ירצה. וכל מעשהו לחלק כל דבר לחמש חלקים, וכל חלק שוב לחמש, וחוזר חלילה וחולל חזירה, יהי לו אשר לו. ובלבד שלא יפגע בהוד כ"ק מרן שליט"א, אשר קפידה דיליה אחידא בסוסרטי העליון דמיניה נפקין נהרות דינור דזרעא קדישא, ויש לחוש שמרן הגרח"ק ישכיבהו בטוב ברכיו ויסטור בישבנו כמנהג וכמתואר בהבלוג הידוע ז"ל.

אם כדבריך מיימוני אינו אלא מלמד דרדקי למה הוא חותם כ"כ 'הטרוד', - במה הוא יכול להיות טרוד? בחלוקת משכנתות לתלמידים?

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:47 pm

מקצהרגליים כתב:אמת אמת שעכ''פ וכו' ולכן היטב דייקתי בלשוני שהוא מור ניהו רבה בוצינא קדישא וכו' שהדבר ידוע שכל הבוצינות קדישות הם גוש אחד גדול של שיעמום. מקסמן הטרחן התמהוני אין לי מושג מי הוא ומה הוא.

אבל סוף סוף כיון שכבר כתבת, אשר יפה נוף הוא שם אמיתי? אם כן, לא שמעתי כמוהו מאז 'ישראל תא שמע'.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:49 pm

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:29 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:50 pm

ולא שאני יודע שהוא אישציפור באמת, אלא שאני משקיף מסוג הטענות וצורת הכתיבה וסוג השגיאות, והדבר ברור בעיני כביצה שנתגלגלה בחמה שהוא אישציפור הוא אשר יפהנוף.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Sun Mar 31, 2019 2:52 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:51 pm

משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
מקצהרגליים כתב:ומכל מקום כיון שיד לך על כס ובשם מאצ'ינג תישבע, הנה חשפתי כאן תגלית מבהילה עד חילחולו של עשתון שאישציפור מעצכח מור ניהו רבה בוצינא קדישא חסידא ופרישא רשכבה''ג מוהר''ר אשר יפה-נוף שליט''א נ''י נר''ו יצ''ו. ועתה חשוף זרוע קודשך וגלה קץ הישועה ופרוט לפנינו כמונה מעות כל שמותיו המרובים של יהושע ענבל. או צא אמור לנו מי הוא בןאישאחד

האי שוטה בן שוטה יהושע בן צבי ענבל ז' שמות לו כיתרו שפיטם עגלים לע"ז ואלו הן. 'ארתחששתא', 'ארתח זוטא', 'ואמאי', 'דינוזאורוס', 'הדוס', ועוד שם א' שנשתכח ממני, ופעם א' נתקנא באדרת תפארת הוד כ"ק מרן שליט"א וחתם עצמו 'אנטי סוסרטי'.

ומה זה אמרת שדויד פילאווין בעל תשובה נעשה והלך אצל הקוקוריקו משה שפירא זל"ל? אתמהה. אגב אף אהובך שוטנג מלחך פינכתו של אותו שפירא היה.

אמנם המציאות עולה על כל דמיון. מתרגל אחד היה לי בחוג לפילוסופיה באונ' העברית ט.ג. שמו, ישראלי חילוני, וחוץ מזה שהיה מוכשר היה גם נאה למדי ובלוריתו השחורה משוחה בג'ל תמיד. תהיתי מאז מה עלתה בו וראיתי באיזה מקום באינטרנט שהלך ונעשה כומר... נפלאות הבורא.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 9:54 pm

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Mon Jul 19, 2021 1:32 pm, סך-הכל נערך 2 פעמים

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 9:57 pm

פרזנט לא היה סטודנט לפסיכולוגיה? או שאני מחליף עם אחר.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 10:00 pm

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Mon Jul 19, 2021 1:32 pm, סך-הכל נערך 2 פעמים

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 10:03 pm

אני ממש שמח בשבילו. בעצכ"ח היה נשמע מדוכא ועל סף התאבדות, ומה טוב כי מצא את מקומו ואין לך אדם שאין לו שעה. הוא בקשר עם משפחתו? אשכנזי או ספרדי? הרי חוזר בשאלה היה. וחי נפשי שלא התעניינתי בו אז כמעט אלא כיון שאתה ידידו ש"מ יש מה לדבר ממנו.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

אשכול אאוטינג לחברי עצכח - Page 2 Empty Re: אשכול אאוטינג לחברי עצכח

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 10:03 pm

אכן הלוך הלך הפילאבין למלא כרסו בשס ופוסקים ומלקט שיבולים אצל שפירא הנזכר

מקצהרגליים

מספר הודעות : 348
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

עמוד 2 מתוך 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה