יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

+3
משה זאב הכהן פעטש-געבער
ואת החזיר
אד"ם הכהן
7 posters

עמוד 3 מתוך 3 Previous  1, 2, 3

Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי תלמיד חבר Thu Jun 22, 2023 1:58 pm

לכבוד הוד כ"ק מרן שליט"א ושכינתיה,
בתדהמה ובזעזוע ראיתי שאותו חומץ בן חומץ, שטיא בר שטיא, ישוע ענבל ימ"ש (המכנה עצמו גם יעב"ץ😁) הלעיג בפייסבוק על סה"ק של רבינו, שטרם קראתיו וספק ספיקא אם אקרא, ותעבור עליי רוח קנאה ואכנס לערך בויקיפדיה אשר כתב על עצמו אותו רשע, ואמחק שם משבחי עצמו ואכניס תחתם מהבליו והזיותיו עם מקורות דבר דבור על אופניו, להראות העמים והשרים את סכלותו כי רבה היא. כי באמת לא ראינו מאז חורבן בית מקדשנו הראשון ישראל עובד אלילים כזה, עיי"ש. ויה"ר שיעשה זה נחת רוח לפניו ככבדי אווזים מפוטמים.
ואע"ג דרבינו שליט"א חסם את אחד מחשבונותי הט' בפייסבוק על שביקרתי אותו כתלמיד בפני רבו, כי למד מהר"מ להסתיר דעתו ולכזב, ונצטערתי מזו השגגה שיצאה תחת ידי אחד מתלמידיו ללא ספק, כי בדרגת תלמיד חבר דיליה אנא ולא אמנע מהכות אף אדם על קודקודו,
ואע"פ דפורום זה קראו הרב 'ביזוי גדולים' ולא ביזוי קטנים, מכל מקום לא אמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידי לעשות, ופטור בלא כלום אי אפשר.

תלמיד חבר

מספר הודעות : 29
Join date : 22.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי תלמיד חבר Thu Jun 22, 2023 3:26 pm

ואת החזיר כתב:כפירת הרמב"ם  בשכר ועונש.
בפירוש המשניות מנה הרמב"ם י"ג עיקרים שהמאמין בהם הינו יהודי והכופר בהם מצווה לשנאותו ולרדפו, ואחד מהם הוא להאמין בגמול ועונש.
אך נעבור נא לספרו משנה תורה ונבדוק האם אכן האמין בזאת.
והנה בהלכות תשובה פ"ג מנה מי הם שאין להם חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדים וכו' ומנה מכללם את יג עיקריו, וחלקם לה' חלקים, וזה לשונו הטמא.
ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא, אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים:

המינים, והאפיקורוסין, והכופרים בתורה, והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל,.......

הלכה ז
עריכה
חמישה הן הנקראים מינים:

האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג,
והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר,
והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה,
וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל,
וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים.
כל אחד מחמשה אלו הוא מין.

הלכה ח
עריכה
שלשה הן הנקראים אפיקורסין:

האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם,
והמכחיש נבואתו של משה רבינו,
והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם.
כל אחד משלשה אלו הן אפיקורוסים.

שלושה הן הכופרים בתורה:

האומר שאין התורה מעם ה', אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה,
וכן הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה, והמכחיש מגידיה, כגון צדוק ובייתוס,
והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת, וכבר בטלה תורה זו אע"פ שהיא היתה מעם ה', כגון ההגרים.
כל אחד משלשה אלו כופר בתורה.
נעשה חשבון פשוט 5+3+3 + כופרים בביאת הגואל ובתחית המתים, = 13.
אבל שוד ושבר מה קרה לאמונה בשכר ועונש? ובמקום זאת חילק את האמונה בתורה לשניים. מה קרה?
והתירוץ הוא כי לית דין ולית שכר ועונש כלל, וממילא כל העניין של אין לו חלק לעוה"ב הכל שטויות והבלים וכלשונו הקדוש בסוף הלכות תשובה "כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה"
וודאי מגלין להם "רז" זה שהכל שטויות במיץ עגבניות ואין שכר ועונש כי אם פיטפוטי הבלים לנשים ועמי הארץ והשוטים הנמשכים אחריהם

האמנם אף אחד לא שם לב לזה לפניך?
ואחרי זה אומרים בעולם הישיבות שכבר אי אפשר לחדש כלום...
אלו לא נפתח האשכול הגדול הזה אלא בשביל ההודעה שלך, דיינו

תלמיד חבר

מספר הודעות : 29
Join date : 22.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי בנימין נהון Wed Jun 28, 2023 10:23 pm

ערב טוב,
קראתי את הפרקים הראשונים של הספר,
לדעתי המחבר שהלך אחרי פרשני המורה הרדיקלים טעה כשחשב כי בשאלת החידוש/והקדמות
הרמב"ם הכריע לטובת הקדמות
הרמב"ם לא הכריע בשאלה זו, ולא יכל היה להכריע, כי זו שאלה מטאפיסית שלא ניתנת להכרעה. לא בזמנו של הרמבם ולא בימינו אחרי קאנט

להלן דברים שאומר ישעיהו ליבוביץ בעניין זה:

בנימין נהון

מספר הודעות : 6
Join date : 27.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי בנימין נהון Wed Jun 28, 2023 10:39 pm

ניסיתי לצרף תמונה של ציטוט מתוך מאמר של ליבוביץ, אבל משום מה לא צלח

זה תוכן הדברים - מתוך מאמר 'בריאת העולם באמונתו של הרמב"ם -
'לדעת הרמבם לא הצליח אריסטו להוכיח את הנמנעות הלוגית של אמונה בהתחלת העולם בזמן מן הזמנים
וגם לא את החיוב הלוגי של אמונה בעבר הנמשך מאינסוף זמני
פולמוסו של הרמבם נגד רבו אריסטו הוא מעניין ביותר.
אריסטו סבר שמטבע המציאות המוכרת לנו (בסגנונו המודרני אפשר לומר: מחוקי הטבע) מתחייב שמן
הנמנע הוא שהיה זמן שבו לא שלט טבע זה.
לעומת זאת מטעים הרמבם את ההבחנה העמוקה בין קוסמולוגיה ובין קוסמוגניה (הקוסמולוגיה עוסקת במה שיש והקוסמוגניה עוסקת בהתהוות היש)
ההיפותיזה שלמציאות המוכרת לנו היום קדם זמן (או קדם אירוע) שבו נתהוותה מציאות זו, אינה ניתנת להפרכה על ידי הצבעה על טבעה של מציאותינו, שהרי היפותזה זו מתייחסת לזמן שבו טבע זה עדין לא היה, אלא נמצא בתהליך של התהוות.
נמצא, שההיפותזה של הבריאה אינה מופרכת לא מבחינה לוגית ולא מבחינת הכרתנו המדעית המתייחסת לטבע מציאותינו. לשון אחר: הבריאה היא בגדר האפשרי - שלא ככלאם, שבשבילו היא מחויבת ההיגיון ומחויבת המציאות, ולא כאריסטו - שבשבילו היא נמנעת ההיגיון ונמנעת המציאות.
אין הכרעה לוגית מדעית בשאלת הבריאה, לא מבחינה לוגית ולא מבחינת הידע המדעי שלנו
בנימין נהון

מספר הודעות : 6
Join date : 27.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Wed Jun 28, 2023 11:55 pm

בנימין נהון כתב:ערב טוב,
קראתי את הפרקים הראשונים של הספר,
לדעתי המחבר שהלך אחרי פרשני המורה הרדיקלים טעה כשחשב כי בשאלת החידוש/והקדמות
הרמב"ם הכריע לטובת הקדמות
הרמב"ם לא הכריע בשאלה זו, ולא יכל היה להכריע, כי זו שאלה מטאפיסית שלא ניתנת להכרעה. לא בזמנו של הרמבם ולא בימינו אחרי קאנט

להלן דברים שאומר ישעיהו ליבוביץ בעניין זה:

תודה על העיון בספר.
לייבוביץ' אינו מחדש דבר אלא חוזר על הדברים שאומר הרמב"ם עצמו. אין חולק כי באופן פומבי הרמב"ם דוחה את עמדת אריסטו ומאמץ את האמונה בחידוש העולם. ההבחנה בין קוסמולוגיה לקוסמוגניה היא חזרה על דברי הרמב"ם במו"נ ח"ב פי"ז ומשל התינוק באי שהביא שם.
אולם, טענת המפרשים האפיקורסיים היא כי בליבו לא האמין הרמב"ם במה שכתב, והם מתבססים על הוכחות ורמזים שונים שפיזר הרמב"ם בעניין, ככתוב בספר.
לפי אריסטו ההבחנה בין קוסמולוגיה לקוסמוגניה היא חסרת תוחלת. אם לא חושבים באופן מדעי, אז אין טבע בכלל, רק 'כך עשה ה'', 'כך רצה ה'". אבל אם חושבים באופן מדעי וחותרים לכך שהעולם יסביר את עצמו, אין שום הגיון לעצור בנקודת זמן מסויימת ולומר: עד כאן מדע וטבע, ומכאן ולמפרע נס ובריאה. זו סתם הבחנה שרירותית שנועדה לרצות דעות קדומות, ואין לה כל יסוד הגיוני.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי תלמיד חבר Thu Jun 29, 2023 8:54 am

לא הבנתי את דברי ליבוביץ ולא את דברי ר' משה זאב. הלא המדע כיום קרוב מאוד לדעת אפלטון (הובאה במורה בח"ב פרק י"ג). אשמח להסבר

תלמיד חבר

מספר הודעות : 29
Join date : 22.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Jun 29, 2023 10:25 am

תלמיד חבר כתב:לא הבנתי את דברי ליבוביץ ולא את דברי ר' משה זאב. הלא המדע כיום קרוב מאוד לדעת אפלטון (הובאה במורה בח"ב פרק י"ג). אשמח להסבר

אתה צודק במידת מה - לפי תיאוריית המפץ הגדול המקובלת כיום, הפיזיקה, הזמן והסיבתיות מתחילים רק מרגע המפץ.
יראי-שמיים אכן מרוצים ממצב זה, והוד כ"ק מרן שליט"א מזכיר זאת בספרו.
אבל מבחינה פילוסופית אין זה מצב משביע רצון כלל, והשאיפה היא שבעתיד תימצא תיאוריה שתסביר איך מתרחשים מפצים. תיאוריה זו צריכה להיות פחות ילדותית מן הטענה שמפצים מתרחשים כי אלוהים עושה אותם, שהרי לפי הטענה הזו גם התיאוריה של המפץ מיותרת ואפשר פשוט לחזור ללימוד בראשית ב'חדר' המאוס.
דיון מדעי תוכל לראות למשל כאן:
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/astrophysics/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A5-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%9D-%D7%9C%D7%95
האם קנית את ספרו של הוד כ"ק מרן שליט"א?

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי בנימין נהון Thu Jun 29, 2023 10:24 pm

תודה על העיון בספר.
לייבוביץ' אינו מחדש דבר אלא חוזר על הדברים שאומר הרמב"ם עצמו. אין חולק כי באופן פומבי הרמב"ם דוחה את עמדת אריסטו ומאמץ את האמונה בחידוש העולם. ההבחנה בין קוסמולוגיה לקוסמוגניה היא חזרה על דברי הרמב"ם במו"נ ח"ב פי"ז ומשל התינוק באי שהביא שם.
אולם, טענת המפרשים האפיקורסיים היא כי בליבו לא האמין הרמב"ם במה שכתב, והם מתבססים על הוכחות ורמזים שונים שפיזר הרמב"ם בעניין, ככתוב בספר.
לפי אריסטו ההבחנה בין קוסמולוגיה לקוסמוגניה היא חסרת תוחלת. אם לא חושבים באופן מדעי, אז אין טבע בכלל, רק 'כך עשה ה'', 'כך רצה ה'". אבל אם חושבים באופן מדעי וחותרים לכך שהעולם יסביר את עצמו, אין שום הגיון לעצור בנקודת זמן מסויימת ולומר: עד כאן מדע וטבע, ומכאן ולמפרע נס ובריאה. זו סתם הבחנה שרירותית שנועדה לרצות דעות קדומות, ואין לה כל יסוד הגיוני.[/quote]

תודה על תשובתך
אקח דוגמה מהספר, עמ' 30
שם מציג המחבר את ה-4 הלכות הראשונות של משנה תורה כראיה לכך שהרמב"ם הלך בעקבות אריסטו והאמין בקדמות
אבל ההלכה השלישית - ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לבטולם שכל הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם - היא נגד אריסטו
(ואי אפשר להגיד שהרמבם השתמש כאן בהלכות האלה בסתירה מהסוג השביעי או החמישי)

לדעת אריסטו העולם מחוייב מאלוהים כמו שהצל מחויב מהאדם
ואילו הרמבם שולל זאת. אליבא לרמבם יכול להיות זמן (זמן זה מילה לא נכונה, כי לפני שנוצר/נברא משהו לא היה זמן, אבל אין לי מילה אחרת) שבו רק אלוהים נמצא ללא העולם.
אלוהים קדם לעולם. לא קדימות בזמן כי לא היה זמן, אבל אפשר לקרוא לזה קדימות לוגית

הרמבם קיבל באופן מלא את דעת אריסטו בפיזיקה ובכל מה שקורה מתחת גלגל הירח,
העיקרון המוביל אותו הוא 'עולם כמנהגו נוהג', בגלל זה הוא מפרש את ההשגחה, הנבואה, הניסים וכו', פירוש נטוראליסטי במידה המקסימלית
אבל לגבי המטאפיזיקה - עולם הגלגלים שכלי הגלגלים והתהוות היש הוא מסופק ומכיר בכך שלא ניתן להכריע


בנימין נהון

מספר הודעות : 6
Join date : 27.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Jun 29, 2023 11:02 pm

בנימין נהון כתב:תודה על העיון בספר.
לייבוביץ' אינו מחדש דבר אלא חוזר על הדברים שאומר הרמב"ם עצמו. אין חולק כי באופן פומבי הרמב"ם דוחה את עמדת אריסטו ומאמץ את האמונה בחידוש העולם. ההבחנה בין קוסמולוגיה לקוסמוגניה היא חזרה על דברי הרמב"ם במו"נ ח"ב פי"ז ומשל התינוק באי שהביא שם.
אולם, טענת המפרשים האפיקורסיים היא כי בליבו לא האמין הרמב"ם במה שכתב, והם מתבססים על הוכחות ורמזים שונים שפיזר הרמב"ם בעניין, ככתוב בספר.
לפי אריסטו ההבחנה בין קוסמולוגיה לקוסמוגניה היא חסרת תוחלת. אם לא חושבים באופן מדעי, אז אין טבע בכלל, רק 'כך עשה ה'', 'כך רצה ה'". אבל אם חושבים באופן מדעי וחותרים לכך שהעולם יסביר את עצמו, אין שום הגיון לעצור בנקודת זמן מסויימת ולומר: עד כאן מדע וטבע, ומכאן ולמפרע נס ובריאה. זו סתם הבחנה שרירותית שנועדה לרצות דעות קדומות, ואין לה כל יסוד הגיוני.

תודה על תשובתך
אקח דוגמה מהספר, עמ' 30
שם מציג המחבר את ה-4 הלכות הראשונות של משנה תורה כראיה לכך שהרמב"ם הלך בעקבות אריסטו והאמין בקדמות
אבל ההלכה השלישית - ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לבטולם שכל הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם - היא נגד אריסטו
(ואי אפשר להגיד שהרמבם השתמש כאן בהלכות האלה בסתירה מהסוג השביעי או החמישי)

לדעת אריסטו העולם מחוייב מאלוהים כמו שהצל מחויב מהאדם
ואילו הרמבם שולל זאת. אליבא לרמבם יכול להיות זמן (זמן זה מילה לא נכונה, כי לפני שנוצר/נברא משהו לא היה זמן, אבל אין לי מילה אחרת) שבו רק אלוהים נמצא ללא העולם.
אלוהים קדם לעולם. לא קדימות בזמן כי לא היה זמן, אבל אפשר לקרוא לזה קדימות לוגית

הרמבם קיבל באופן מלא את דעת אריסטו בפיזיקה ובכל מה שקורה מתחת גלגל הירח,
העיקרון המוביל אותו הוא 'עולם כמנהגו נוהג', בגלל זה הוא מפרש את ההשגחה, הנבואה, הניסים וכו', פירוש נטוראליסטי במידה המקסימלית
אבל לגבי המטאפיזיקה - עולם הגלגלים שכלי הגלגלים והתהוות היש הוא מסופק ומכיר בכך שלא ניתן להכריע
[/quote]

תמה אני עליך שמביא אתה ראיה לסתור.
הרי בספר אני מראה ומוכיח שכל הקטעים הראשונים בהל' יסוה"ת בנויים על קבלת קדמות העולם - ובזה מודים אפילו מפרשיו החרדים של הרמב"ם כמו ה'אור שמח' וה'צפנת פענח', ומפנים לדברי הר"מ במו"נ ח"א פע"א.
ההלכה השלישית שהבאת נכתבה רק כדי לבסס את הצורך באלוהים גם לפי שיטת הקדמות. אם מאמינים בחידוש העולם לא צריך להתפתל כל כך בהיפותיזה: "ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי". לא צריך להעלות דברים על הדעת - הרי זה מה שהיה בפועל, שכל הנמצאים לא היו מצויים והוא לבדו היה מצוי, ואז הוא ברא אותם.
כל ה"ואם יעלה על הדעת" מגיע כדי להסביר למה צריך אלוהים למרות שבפועל הוא לא ברא כלום, וכל הנמצאים מלבדו היו מצויים תמיד בדיוק כמוהו. כדי להסביר מה בכל זאת יתרונו של אלוהים במצב כזה, נזקק הרמב"ם להיפותיזה דמיונית שלא קרתה מעולם - "ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים", ורק בהיפותיזה הזו מושג יתרונו של אלוהים: אפילו לו היה מצב הדברים כך, עדיין הוא לבדו יהיה מצוי.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי בנימין נהון Thu Jun 29, 2023 11:28 pm

כל ה"ואם יעלה על הדעת" מגיע כדי להסביר למה צריך אלוהים למרות שבפועל הוא לא ברא כלום, וכל הנמצאים מלבדו היו מצויים תמיד בדיוק כמוהו.
צר לי אבל המסקנה הזו שלך מרחיקת לכת והרמבם בוודאי שלא חשב אותה. אלוהים קדם לעולם קדימות לוגית

כדי לבסס את דעתי שהרמבם היה מסופק לגבי המטאפיזיקה האריסטוטלית אביא קטעים מפרקים יט ו- כב בחלק השני:

ויותר נפלא מזה אלו הכוכבים הרבים אשר בשמיני כולם כדוריים, קצתם קטנים
וקצתם גדולים, כוכב הנה ואחר ברחוק אמה כפי ראות העין, ועשרה נלחצים נקבצים, וחתיכה גדולה מאד
אין דבר בה, מה הסיבה המייחדת לזאת החתיכה בעשרה כוכבים, והמייחדת לאחרת להעדר הכוכבים ועוד גשם הגלגל כולו גשם אחד פשוט ואין חלוף בו, ולאיזו סיבה היה זה החלק מן הגלגל יותר ראוי בזה הכוכב תמצא בו מהחלק האחר, וזה כולו וכל מה שהוא ממינו אמנם ירחק מאד גם יקרב להימנעות
כשיאמן שזה כולו יהיה על צד החיוב מהאל כמו שיראה אריסטו
אמנם כשיאמן שזה כולו בכוונת מכוין עשה כן, לא יתחבר לזה הדעת דבר מן התמוה ולא רוחק כלל ולא ישאר מקום חקירה אלא אמרך מה הסיבה בכוונת זה ואשר יודע על הכלל שזה כולו לענין לא נדעהו, ואין זה פועל בטל ולא כאשר הזדמן
אם כן מה שהרמב"ם אומר, שאריסטו לא יכול להסביר את ההתייחדות והדיפרנציאציה של העולם
ואפשר להסביר אותם רק אם אני מניח כוונה ורצון במבנה העולם. שהעולם הוא ביטוי לרצון וכוונה של אלוהים

ופרק כב :
ובזה יתבאר לך שמאמרנו חומר הגלגלים או חומר הכוכבים אין בו דבר מענין זה החומר, ואמנם זה שתוף
בשם, (חומר הגלגלים והכוכבים אינו כחומר 4 היסודות שלנו) ושכל נמצא מן הגשמים ההם הגלגלים יש
לו מציאות שיתיחד בו ולא ישתתף בו זולתו, א"כ במה זה נפל ההשתתפות בתנועת הגלגלים בסיבוב או
בעמידת הכוכבים,
אבל כשנאמין שזה כולו בכוונת מכווין פעלו וייחדו כמו שגזרה חכמתו אשר לא תושג,


בנימין נהון

מספר הודעות : 6
Join date : 27.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Jun 29, 2023 11:43 pm

בנימין נהון כתב:כל ה"ואם יעלה על הדעת" מגיע כדי להסביר למה צריך אלוהים למרות שבפועל הוא לא ברא כלום, וכל הנמצאים מלבדו היו מצויים תמיד בדיוק כמוהו.
צר לי אבל המסקנה הזו שלך מרחיקת לכת והרמבם בוודאי שלא חשב אותה. אלוהים קדם לעולם קדימות לוגית

כדי לבסס את דעתי שהרמבם היה מסופק לגבי המטאפיזיקה האריסטוטלית אביא קטעים מפרקים יט ו- כב בחלק השני:

ויותר נפלא מזה אלו הכוכבים הרבים אשר בשמיני כולם כדוריים, קצתם קטנים
וקצתם גדולים, כוכב הנה ואחר ברחוק אמה כפי ראות העין, ועשרה נלחצים נקבצים, וחתיכה גדולה מאד
אין דבר בה, מה הסיבה המייחדת לזאת החתיכה בעשרה כוכבים, והמייחדת לאחרת להעדר הכוכבים ועוד גשם הגלגל כולו גשם אחד פשוט ואין חלוף בו, ולאיזו סיבה היה זה החלק מן הגלגל יותר ראוי בזה הכוכב תמצא בו מהחלק האחר, וזה כולו וכל מה שהוא ממינו אמנם ירחק מאד גם יקרב להימנעות
כשיאמן שזה כולו יהיה על צד החיוב מהאל כמו שיראה אריסטו
אמנם כשיאמן שזה כולו בכוונת מכוין עשה כן, לא יתחבר לזה הדעת דבר מן התמוה ולא רוחק כלל ולא ישאר מקום חקירה אלא אמרך מה הסיבה בכוונת זה ואשר יודע על הכלל שזה כולו לענין לא נדעהו, ואין זה פועל בטל ולא כאשר הזדמן
אם כן מה שהרמב"ם אומר, שאריסטו לא יכול להסביר את ההתייחדות והדיפרנציאציה של העולם  
ואפשר להסביר אותם רק אם אני מניח כוונה ורצון במבנה העולם. שהעולם הוא ביטוי לרצון וכוונה של אלוהים

ופרק כב :
ובזה יתבאר לך שמאמרנו חומר הגלגלים או חומר הכוכבים אין בו דבר מענין זה החומר, ואמנם זה שתוף
בשם, (חומר הגלגלים והכוכבים אינו כחומר 4 היסודות שלנו)  ושכל נמצא מן הגשמים ההם הגלגלים יש
לו מציאות שיתיחד בו ולא ישתתף בו זולתו,  א"כ במה זה נפל ההשתתפות בתנועת הגלגלים בסיבוב או
בעמידת הכוכבים,  
אבל כשנאמין שזה כולו בכוונת מכווין פעלו וייחדו כמו שגזרה חכמתו אשר לא תושג,


ראה דברי נרבוני בפירושו לפרק שם.
שוב אני מסביר לך: אין חולק שבדבריו הגלויים הרמב"ם תובע להאמין בחידוש. השאלה היא אם גם בליבו חשב כך.
ולגבי 'קדימות לוגית', זה לפי מאמיני הקדמות, אך לפי מאמיני החידוש הקדימות היא זמנית (וכמובן ממילא גם לוגית, ויש בכלל מאתיים מנה).

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי בנימין נהון Fri Jun 30, 2023 12:10 am

ראה דברי נרבוני בפירושו לפרק שם.
שוב אני מסביר לך: אין חולק שבדבריו הגלויים הרמב"ם תובע להאמין בחידוש. השאלה היא אם גם בליבו חשב כך.
ולגבי 'קדימות לוגית', זה לפי מאמיני הקדמות, אך לפי מאמיני החידוש הקדימות היא זמנית (וכמובן ממילא גם לוגית, ויש בכלל מאתיים מנה).[/quote]

ראשית - אקרא
שנית - הנרבוני לא על פיו ישק דבר. יש עוד דעות של פרשנים קדמונים ואחרונים שאי אפשר להתעלם מהם
אגב, זה אותו נרבוני שהלך ע"פ שיטת אבן רושד לפיה אלוהים הוא השכל של הגלגל העליון, כלומר כלול בעולם (בניגוד לשיטת אבן סינא והרמבם בה אלוהים הוא טרנסצנדנטי)
משהו די דומה לתניא וממלא כל עלמין Wink
שלישית - זמן לא היה לפני שהיה העולם - זה פשיטא
ולגבי קדימות לוגית - זו עדין 'קדימות'. והרמבם אומר באותם 4 הלכות כמה וכמה פעמים 'מצוי ראשון', 'ממציא כל נמצא'
אז אי אפשר לבוא ולהגיד, כמו שאתנה אומר - שכל הנמצאים מלבדו היו מצויים תמיד בדיוק כמוהו


בנימין נהון

מספר הודעות : 6
Join date : 27.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Fri Jun 30, 2023 12:30 am

בנימין נהון כתב:ראה דברי נרבוני בפירושו לפרק שם.
שוב אני מסביר לך: אין חולק שבדבריו הגלויים הרמב"ם תובע להאמין בחידוש. השאלה היא אם גם בליבו חשב כך.
ולגבי 'קדימות לוגית', זה לפי מאמיני הקדמות, אך לפי מאמיני החידוש הקדימות היא זמנית (וכמובן ממילא גם לוגית, ויש בכלל מאתיים מנה).

ראשית - אקרא
שנית - הנרבוני לא על פיו ישק דבר. יש עוד דעות של פרשנים קדמונים ואחרונים שאי אפשר להתעלם מהם
אגב, זה אותו נרבוני שהלך ע"פ שיטת אבן רושד לפיה אלוהים הוא השכל של הגלגל העליון, כלומר כלול בעולם (בניגוד לשיטת אבן סינא והרמבם בה אלוהים הוא טרנסצנדנטי)
משהו די דומה לתניא וממלא כל עלמין Wink
שלישית - זמן לא היה לפני שהיה העולם - זה פשיטא
ולגבי קדימות לוגית - זו עדין 'קדימות'. והרמבם אומר באותם 4 הלכות כמה וכמה פעמים 'מצוי ראשון', 'ממציא כל נמצא'
אז אי אפשר לבוא ולהגיד, כמו שאתנה אומר - שכל הנמצאים מלבדו היו מצויים תמיד בדיוק כמוהו

[/quote]
לא אמרתי שנרבוני קובע, אלא שתראה כיצד הוא מתייחס לדברי הרמב"ם שם ואומר שהם שקרים דיפלומטיים.
זמן לא היה לפני שנברא העולם, ועדיין לפי החידוש הקדימות היא זמנית, כלומר שאלוהים היה עוד לפני בריאת הזמן.
ובקדימות לוגית מודים גם בעלי הקדמות, ומ"ש הר"מ שהוא ממציא כל נמצא היינו שהוא סיבת מציאותם, לא שבראם, אחרת היה כותב: והוא הבורא הכל, וחסל, כמו שבאמת התחיל הכתוב בראשית ברא וגו'.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי בנימין נהון Fri Jun 30, 2023 11:10 am

בוקר טוב, ושבת שלום

תודה על תשובותיך המפורטות

לעניין שאלתך למה הרמב"ם לא אמר : והוא הבורא הכל, וחסל, כמו שבאמת התחיל הכתוב בראשית ברא וגו' .. אולי כי אצל הרמב"ם העולם שהוא אפשרי המציאות קיים בכל רגע ורגע כי יש אלוהים שהוא מחויב המציאות.
השפע האלוהי מקיים את העולם בכל רגע ורגע הקיים מאמיתת הימצאו. ואילו 'ברא' זה אקט חד פעמי שהיה בעבר ולכן הרמבם לא משתמש בו כי הוא לא משקף נאמנה את עומק חשיבתו ואמונתו

לעניין הרמב"ם, הנרבוני והמטפיזיקה האריסטוטלית. לדעתי הנרבוני לא יכול להיות פרשן נאמן של הרמבם בעניין זה מהסיבה הפשוטה - שנקודת הבסיס, אבן הפינה של דעתם על המטאפיזיקה, הפוכה ב 180 מעלות.
דעת הרמבם שאלוהים הוא טרנסצנדנטי (כמו דעת אבן סינא) ואילו דעת נרבוני שאלוהים כלול בעולם (כמו דעת אבן רושד). ומכיוון שכך ואלוהים כלול ובעולם, ועולם כמנהגו נוהג, קל לו לנרבוני לפרש את כל מה שקורה בעולם על צד החיוב (ולא על צד הכוונה והרצון, כפי שהרמבם מסביר באריכות את דעתו במטאפיזיקה)
ולכן קל לו לנרבוני לפרש את הפרקים הארוכים בחלק השני של המורה, והכוללים את המשל המפורסם בפרק יז, ושכל עיקרם להטיל ספק במטאפיזיקה האריסטוטלית - לפרש אותם 'כשקרים דיפלומטיים' שהרמב"ם לא באמת האמין להם.

וגם לגופם של אותו פרקים בחלק השני, ראשית, לא סביר שהרמבם יקדיש פרקים כל כך ארוכים כולל המשל - לשקר דיפלומטי לא לסתירה מהסוג השביעי
ושנית, לגבי המשל - הרמב"ם אומר בפתיחה דברים מאוד חשובים וכבדי משקל בעניין המשלים - והוא רואה בהם כלי רב חשיבות מהמעלה הראשונה כדי להעביר את דעת האמת.

דע כי מפתח הבנת כל מה שאמרוהו הנביאים ז"ל וידיעת אמיתתו, הוא הבנת המשלים וענייניהם ופירוש מילותיהם. .... אמר החכם: "תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אפניו" ...... וכן הם משלי הנביאים ע"ה, נגליהם חכמה מועילה בדברים רבים, מכללם תיקון עניני הקיבוצים האנושיים, כמו שיראה מגלויי משליהם, ומה שידמה להם מן הדברים, ותוכם חכמה מועלת בהאמנת האמת על אמיתתה.

והרמבם הולך בדרכי הנביאים ועושה שימוש נרחב במשלים במורה, כך שלא סביר שהרמב"ם ישתמש במשל האי כחלק ממערך של כמה פרקים שכל עיקרם שקר שלא האמין בו


בנימין נהון

מספר הודעות : 6
Join date : 27.06.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי חדש מקרוב בא Sun Feb 18, 2024 10:40 pm

בפרק "ניסים", בו מובא המאמר המפורסם של רב קטינא על חורבן העולם, משתמע כאילו הרמב"ם הוא היחיד בתולדות היהדות שלא קיבל את הרעיון הזה, בעקבות השקפת עולמו המדעית, ומובאים גם דברי הרשב"א שטען שאין בתלמוד חולק על רב קטינא.
הרב המחבר אף מגדיל לעשות ונותן ערבות לקוראים שלא ימצאו בעולם כולו לוח עברי - לא מהעבר ולא בעתיד הנראה לעין - שמחשב מעבר לשנת 2240.
האומנם?
מהנכתב בויקיפדיה נראה ששני הדברים לא נכונים:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99

חדש מקרוב בא

מספר הודעות : 10
Join date : 10.08.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Feb 19, 2024 12:28 am

חדש מקרוב בא כתב:בפרק "ניסים", בו מובא המאמר המפורסם של רב קטינא על חורבן העולם, משתמע כאילו הרמב"ם הוא היחיד בתולדות היהדות שלא קיבל את הרעיון הזה, בעקבות השקפת עולמו המדעית, ומובאים גם דברי הרשב"א שטען שאין בתלמוד חולק על רב קטינא.
הרב המחבר אף מגדיל לעשות ונותן ערבות לקוראים שלא ימצאו בעולם כולו לוח עברי - לא מהעבר ולא בעתיד הנראה לעין - שמחשב מעבר לשנת 2240.
האומנם?
מהנכתב בויקיפדיה נראה ששני הדברים לא נכונים:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A3_%D7%
94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99
היא הנותנת שכתבו שם בויקיפדיה ממהר"י קאפח זצוק"ל שעשה כן בדווקא להכעיס, ואין מביאים ראיה מזה.
אין בימינו שום לוח נדפס הניתן להשגה מאחר ו' אלפים. מה שמביאים בויקיפדיה מאיזה מוזרים וחריגים שבכתבי יד, אפילו נניח שהם צודקים, רק מחזק הדברים.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי חדש מקרוב בא Mon Feb 19, 2024 1:38 pm

משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
חדש מקרוב בא כתב:בפרק "ניסים", בו מובא המאמר המפורסם של רב קטינא על חורבן העולם, משתמע כאילו הרמב"ם הוא היחיד בתולדות היהדות שלא קיבל את הרעיון הזה, בעקבות השקפת עולמו המדעית, ומובאים גם דברי הרשב"א שטען שאין בתלמוד חולק על רב קטינא.
הרב המחבר אף מגדיל לעשות ונותן ערבות לקוראים שלא ימצאו בעולם כולו לוח עברי - לא מהעבר ולא בעתיד הנראה לעין - שמחשב מעבר לשנת 2240.
האומנם?
מהנכתב בויקיפדיה נראה ששני הדברים לא נכונים:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A3_%D7%
94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99
היא הנותנת שכתבו שם בויקיפדיה ממהר"י קאפח זצוק"ל שעשה כן בדווקא להכעיס, ואין מביאים ראיה מזה.
אין בימינו שום לוח נדפס הניתן להשגה מאחר ו' אלפים. מה שמביאים בויקיפדיה מאיזה מוזרים וחריגים שבכתבי יד, אפילו נניח שהם צודקים, רק מחזק הדברים.

מסברא נראה שאם יש כ"י של ספר העיבור וספר יסוד עולם (שנכתב לבקשת הרא"ש!) שלא מתחשבים בדברי הגמרא, דווקא הם המקוריים, והאחרים צונזרו... אבל נניח שאתה צודק.
אך מה לגבי הטענה הראשונה - שדברי רק קטינא הם קונצנזוס ביהדות? בויקיפדיה מובא שאברבנאל מיודענו ועוד חכם אחד הביאו ראיות מהגמרא שלא כולם הסכימו לזה, ע"ש. וכן מובאות דעות של כמה מגדולי ישראל שפירשו את דברי רב קטינא שלא כפשוטם

חדש מקרוב בא

מספר הודעות : 10
Join date : 10.08.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Feb 19, 2024 3:57 pm

חדש מקרוב בא כתב:
משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
חדש מקרוב בא כתב:בפרק "ניסים", בו מובא המאמר המפורסם של רב קטינא על חורבן העולם, משתמע כאילו הרמב"ם הוא היחיד בתולדות היהדות שלא קיבל את הרעיון הזה, בעקבות השקפת עולמו המדעית, ומובאים גם דברי הרשב"א שטען שאין בתלמוד חולק על רב קטינא.
הרב המחבר אף מגדיל לעשות ונותן ערבות לקוראים שלא ימצאו בעולם כולו לוח עברי - לא מהעבר ולא בעתיד הנראה לעין - שמחשב מעבר לשנת 2240.
האומנם?
מהנכתב בויקיפדיה נראה ששני הדברים לא נכונים:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A3_%D7%
94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99
היא הנותנת שכתבו שם בויקיפדיה ממהר"י קאפח זצוק"ל שעשה כן בדווקא להכעיס, ואין מביאים ראיה מזה.
אין בימינו שום לוח נדפס הניתן להשגה מאחר ו' אלפים. מה שמביאים בויקיפדיה מאיזה מוזרים וחריגים שבכתבי יד, אפילו נניח שהם צודקים, רק מחזק הדברים.

מסברא נראה שאם יש כ"י של ספר העיבור וספר יסוד עולם (שנכתב לבקשת הרא"ש!) שלא מתחשבים בדברי הגמרא, דווקא הם המקוריים, והאחרים צונזרו... אבל נניח שאתה צודק.
אך מה לגבי הטענה הראשונה - שדברי רק קטינא הם קונצנזוס ביהדות? בויקיפדיה מובא שאברבנאל מיודענו ועוד חכם אחד הביאו ראיות מהגמרא שלא כולם הסכימו לזה, ע"ש. וכן מובאות דעות של כמה מגדולי ישראל שפירשו את דברי רב קטינא שלא כפשוטם

ויקיפדיה בעיניי אינה מקור אמין. הבא הציטוטים ממקורם.
ככלל, מעמדו של אברבנאל ודומיו אפסי ביחס לזה של הרשב"א. אברבנאל ב'מפעלות אלוהים' אומר גם שהיתה סדרה אינסופית של עולמות שאלוהים ברא והחריב לפני עולמנו ובכולם התקיימו חיים כמו אצלנו... חרדי מצוי יאמר שזו אפיקורסות.
בספר התייחסתי למציאות הרווחת - רוב החרדים והספרות התורנית בטוחים שהעולם לא ישרוד אחר ו' אלפים, וכך מורה עניין הלוחות הנפוצים כולם. כשהמ"ב מתקשה באיזה עניין בחישוב עוד כמה מאות שנים הוא אומר שאין צורך להתעמק בזה כי עד אז יבוא משיח. זו דעתו של כל ילד ומבוגר חרדי שתפגוש ברחוב, כפשט הגמרא וכדברי הרשב"א. אתה הולך ומחפש לי כל מיני חריגים ושוליים מויקיפדיה, שאף אחד חוץ מכותב הערך שם לא שמע עליהם.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי חדש מקרוב בא Mon Feb 19, 2024 5:35 pm

משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
חדש מקרוב בא כתב:
משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
חדש מקרוב בא כתב:בפרק "ניסים", בו מובא המאמר המפורסם של רב קטינא על חורבן העולם, משתמע כאילו הרמב"ם הוא היחיד בתולדות היהדות שלא קיבל את הרעיון הזה, בעקבות השקפת עולמו המדעית, ומובאים גם דברי הרשב"א שטען שאין בתלמוד חולק על רב קטינא.
הרב המחבר אף מגדיל לעשות ונותן ערבות לקוראים שלא ימצאו בעולם כולו לוח עברי - לא מהעבר ולא בעתיד הנראה לעין - שמחשב מעבר לשנת 2240.
האומנם?
מהנכתב בויקיפדיה נראה ששני הדברים לא נכונים:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A3_%D7%
94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99
היא הנותנת שכתבו שם בויקיפדיה ממהר"י קאפח זצוק"ל שעשה כן בדווקא להכעיס, ואין מביאים ראיה מזה.
אין בימינו שום לוח נדפס הניתן להשגה מאחר ו' אלפים. מה שמביאים בויקיפדיה מאיזה מוזרים וחריגים שבכתבי יד, אפילו נניח שהם צודקים, רק מחזק הדברים.

מסברא נראה שאם יש כ"י של ספר העיבור וספר יסוד עולם (שנכתב לבקשת הרא"ש!) שלא מתחשבים בדברי הגמרא, דווקא הם המקוריים, והאחרים צונזרו... אבל נניח שאתה צודק.
אך מה לגבי הטענה הראשונה - שדברי רק קטינא הם קונצנזוס ביהדות? בויקיפדיה מובא שאברבנאל מיודענו ועוד חכם אחד הביאו ראיות מהגמרא שלא כולם הסכימו לזה, ע"ש. וכן מובאות דעות של כמה מגדולי ישראל שפירשו את דברי רב קטינא שלא כפשוטם

ויקיפדיה בעיניי אינה מקור אמין. הבא הציטוטים ממקורם.
ככלל, מעמדו של אברבנאל ודומיו אפסי ביחס לזה של הרשב"א. אברבנאל ב'מפעלות אלוהים' אומר גם שהיתה סדרה אינסופית של עולמות שאלוהים ברא והחריב לפני עולמנו ובכולם התקיימו חיים כמו אצלנו... חרדי מצוי יאמר שזו אפיקורסות.
בספר התייחסתי למציאות הרווחת - רוב החרדים והספרות התורנית בטוחים שהעולם לא ישרוד אחר ו' אלפים, וכך מורה עניין הלוחות הנפוצים כולם. כשהמ"ב מתקשה באיזה עניין בחישוב עוד כמה מאות שנים הוא אומר שאין צורך להתעמק בזה כי עד אז יבוא משיח. זו דעתו של כל ילד ומבוגר חרדי שתפגוש ברחוב, כפשט הגמרא וכדברי הרשב"א. אתה הולך ומחפש לי כל מיני חריגים ושוליים מויקיפדיה, שאף אחד חוץ מכותב הערך שם לא שמע עליהם.
במחילה, אני מעריך אותך אבל התגובה שלך לא ראויה. אם נעלם ממך דבר בזמן כתיבת הספר ומישהו מעיר לך על כך אתה צריך להודות ולומר שבמהדורה הבאה זה יתוקן. לא אני אמור לעמול לחקור ולהביא ציטוטים, אלא מי שכתב ספר על הנושא. ויקיפדיה כשלעצמה בוודאי אינה מקור אמין, אבל במקרה זה יש שם הפניות ומקורות, אתה יכול פשוט לבדוק.
ובכלל, ממתי מתחשבים בדעתם של חרדים מטומטמים בימינו לצורך בירור עמדת היהדות? הרי הללו מתעלמים מחלק גדול מדברי רבותינו הקדמונים, כמו שכתבת בעצמך במאמרך על ההשגחה בבע"ח. תמהתי במיוחד על טענתך שעמדה כמו של אברבנאל שתיארת תיחשב על ידי מפגר מצוי כאפיקורסות, הלא כמעט כל חרדי ודתי-לאומי שתדבר איתו על ענייני הבריאה יצטט לך בחדווה את דברי חז"ל "שהיה הקב"ה בורא עולמות ומחריבן" (וקשקושים קבליים בסגנון) כאילו זה פותר משהו. ונניח שיאמרו שזו אפיקורסות, מה זה שייך לענייננו? גם על דעות במו"נ יאמרו שהן אפיקורסות (גם בלי הפרשנות הרדיקלית), בשביל זה לא תצטט מהרמב"ם?
בספר לא התייחסת רק למציאות הרווחת אלא התיימרת לעשות סקירה של הנושא והצגת את הרמב"ם כחריג. המאירי, ר' יוסף קארו, חיים ויטאל, הרמח"ל ואחרים שמוזכרים שם אינם "חריגים ושוליים" אפילו במחראה הבני-ברקית.

חדש מקרוב בא

מספר הודעות : 10
Join date : 10.08.23

חזרה למעלה Go down

זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א! - Page 3 Empty Re: זרח בחושך אור לישרים - יצא לאור 'כפירותיו של הרמב"ם', מאת הוד כ"ק מרן שליט"א!

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Feb 19, 2024 6:07 pm

חדש מקרוב בא כתב:
משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
חדש מקרוב בא כתב:
משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
חדש מקרוב בא כתב:בפרק "ניסים", בו מובא המאמר המפורסם של רב קטינא על חורבן העולם, משתמע כאילו הרמב"ם הוא היחיד בתולדות היהדות שלא קיבל את הרעיון הזה, בעקבות השקפת עולמו המדעית, ומובאים גם דברי הרשב"א שטען שאין בתלמוד חולק על רב קטינא.
הרב המחבר אף מגדיל לעשות ונותן ערבות לקוראים שלא ימצאו בעולם כולו לוח עברי - לא מהעבר ולא בעתיד הנראה לעין - שמחשב מעבר לשנת 2240.
האומנם?
מהנכתב בויקיפדיה נראה ששני הדברים לא נכונים:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A3_%D7%
94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99
היא הנותנת שכתבו שם בויקיפדיה ממהר"י קאפח זצוק"ל שעשה כן בדווקא להכעיס, ואין מביאים ראיה מזה.
אין בימינו שום לוח נדפס הניתן להשגה מאחר ו' אלפים. מה שמביאים בויקיפדיה מאיזה מוזרים וחריגים שבכתבי יד, אפילו נניח שהם צודקים, רק מחזק הדברים.

מסברא נראה שאם יש כ"י של ספר העיבור וספר יסוד עולם (שנכתב לבקשת הרא"ש!) שלא מתחשבים בדברי הגמרא, דווקא הם המקוריים, והאחרים צונזרו... אבל נניח שאתה צודק.
אך מה לגבי הטענה הראשונה - שדברי רק קטינא הם קונצנזוס ביהדות? בויקיפדיה מובא שאברבנאל מיודענו ועוד חכם אחד הביאו ראיות מהגמרא שלא כולם הסכימו לזה, ע"ש. וכן מובאות דעות של כמה מגדולי ישראל שפירשו את דברי רב קטינא שלא כפשוטם

ויקיפדיה בעיניי אינה מקור אמין. הבא הציטוטים ממקורם.
ככלל, מעמדו של אברבנאל ודומיו אפסי ביחס לזה של הרשב"א. אברבנאל ב'מפעלות אלוהים' אומר גם שהיתה סדרה אינסופית של עולמות שאלוהים ברא והחריב לפני עולמנו ובכולם התקיימו חיים כמו אצלנו... חרדי מצוי יאמר שזו אפיקורסות.
בספר התייחסתי למציאות הרווחת - רוב החרדים והספרות התורנית בטוחים שהעולם לא ישרוד אחר ו' אלפים, וכך מורה עניין הלוחות הנפוצים כולם. כשהמ"ב מתקשה באיזה עניין בחישוב עוד כמה מאות שנים הוא אומר שאין צורך להתעמק בזה כי עד אז יבוא משיח. זו דעתו של כל ילד ומבוגר חרדי שתפגוש ברחוב, כפשט הגמרא וכדברי הרשב"א. אתה הולך ומחפש לי כל מיני חריגים ושוליים מויקיפדיה, שאף אחד חוץ מכותב הערך שם לא שמע עליהם.
במחילה, אני מעריך אותך אבל התגובה שלך לא ראויה. אם נעלם ממך דבר בזמן כתיבת הספר ומישהו מעיר לך על כך אתה צריך להודות ולומר שבמהדורה הבאה זה יתוקן. לא אני אמור לעמול לחקור ולהביא ציטוטים, אלא מי שכתב ספר על הנושא. ויקיפדיה כשלעצמה בוודאי אינה מקור אמין, אבל במקרה זה יש שם הפניות ומקורות, אתה יכול פשוט לבדוק.
ובכלל, ממתי מתחשבים בדעתם של חרדים מטומטמים בימינו לצורך בירור עמדת היהדות? הרי הללו מתעלמים מחלק גדול מדברי רבותינו הקדמונים, כמו שכתבת בעצמך במאמרך על ההשגחה בבע"ח. תמהתי במיוחד על טענתך שעמדה כמו של אברבנאל שתיארת תיחשב על ידי מפגר מצוי כאפיקורסות, הלא כמעט כל חרדי ודתי-לאומי שתדבר איתו על ענייני הבריאה יצטט לך בחדווה את דברי חז"ל "שהיה הקב"ה בורא עולמות ומחריבן" (וקשקושים קבליים בסגנון) כאילו זה פותר משהו. ונניח שיאמרו שזו אפיקורסות, מה זה שייך לענייננו? גם על דעות במו"נ יאמרו שהן אפיקורסות (גם בלי הפרשנות הרדיקלית), בשביל זה לא תצטט מהרמב"ם?
בספר לא התייחסת רק למציאות הרווחת אלא התיימרת לעשות סקירה של הנושא והצגת את הרמב"ם כחריג. המאירי, ר' יוסף קארו, חיים ויטאל, הרמח"ל ואחרים שמוזכרים שם אינם "חריגים ושוליים" אפילו במחראה הבני-ברקית.
'בורא עולמות ומחריבן' הביא ליפשיץ כדי לתמוך באבולוציה, וכיום אף חרדי למעט נדליסטים אינו מקבל זאת ומפרשים שאלו עולמות רוחניים.
אין לי מה לבדוק המקורות מויקיפדיה כי ברור שהעמדה הרווחת היא שו' אלפים כפשוטו וכהרשב"א. גם אתה לא הכחשת שזו העמדה הרווחת אלא אמרת שבויקיפדיה מובאים חריגים. גם אם נניח שאכן כתוב שם כך, אין זו סתירה לדבריי על העמדה הרווחת. לאחר עיון בערך שם יש לפקפק ברוב מה שהביאו אבל כאמור איני נזקק לזה כי למעשה כל ילד שתשאל כיום יאמר לך שו' אלפים כפשוטו ודי בזה.
אני מניח אמנם שבעוד 220 שנה נשמע אולי זמירות אחרות ואולי ייזכרו אז במובאות אלו.😅 אף שיותר מעניין יהיה אם יקרה ככתוב ב'הכנפיים שלא צמחו'.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

עמוד 3 מתוך 3 Previous  1, 2, 3

חזרה למעלה

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה