ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך!

כולנו לקבלת פני מלכנו הוד כ"ק מרן שליט"א, ומי רואה אותו יוצא ואינו יוצא!