'נמנע הנמנעוּת', בשורוק, ולא 'נמנע הנמנעוֹת', בחולם