סיכום פרשת ברכיהו שיינקר ימ"ש בקבוצת 'דור שכולו חייב'