הדרעק הנבל נחום קפלן שר"י זוהה בוודאות כבעל הניק 'סגי נהור' בפורום אוצה"ח.