הוד כ"ק מרן שליט"א רואה חשיבות עצומה בהבאת הבשורה של יהדות רציונלית ו"מה שאלוהים לא יכול" לקהל הרחב, גם זה שמחוץ לאקדמיה ולקהילה הפילוסופית - ובעצם, דווקא לפני אלו. בדורנו דור שפל אשר לא היה שפל כמוהו, בעוו"ה, כאשר המים הזידונים ואמונות ההבל של הקבלה הציפו כמעט הכל, ושטיפת המוח הציבורית של אנשי חב"ד בעלוניהם ופירסומיהם מביאה רבים למחשבה שלא מדעת כאילו שטותם של אלו היא היהדות האותנטית, או שכביכול הברירה היחידה שנותרה היא בין הבלי חב"ד לפרש שך-קנייבסקי ויתר גללי בני ברק, ניצב הוד כ"ק מרן שליט"א כתורן בדד וכנס עמים, ובמסירת נפשו מכתת רגליו לירכתי ארץ להודיע ולהיוודע כי יש אלוקים בישראל ויש נביא בישראל, ומבשר בכל כוחו את היהדות של רב סעדיה והרמב"ם בקהל רב באיים הרחוקים.

אתמול ליל ג' דסליחות נשא הוד כ"ק מרן שליט"א מדברותיו לפני מועדון המהנדסים של חברת החשמל בחיפה, וכעת עלה הסרטון ביו-טיוב.

והיה כל מבקש ה' יוכל אף הוא להזמין משא הוד כ"ק מרן שליט"א אצלו במקומו בסוכנות 'הרצאה בהנאה' המייצגת אותנו כעת:

https://www.harzaha.com/

ו1500 ש"ח ביני וביניכם מה הם בעד לאור באור פני מלך חיים ולהתבשם בנועם דבריו היקרים.

וכן אפשר לפנות אלי ישירות במייל:

natie@netvision.net.il

ואני נוטל על עצמי לסדר ביאת הוד כ"ק מרן שליט"א במקומכם יהיה איפה שיהיה, ובע"ה תתענג בדשן נפשכם כחום צח עלי אור כעב טל בחום יום, הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר (ובענייננו דווקא במחיר לא מבוטל, ומה נעשה ואין הקומץ משביע את הארי שליט"א, ועדיין לפי ערך זכות נועם צוף אמרתו בלא מחיר הוא).

אני מאחל לכל חברי הפורום וקוראיו שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, ותהא השנה הזאת סוף וקץ לכל צרותינו ותחילה וראש לפדיון נפשנו, הן משעבוד החיצון להעמלק הבג"צי ימ"ש והן משעבוד הפנימי ל'גדולים'-גללים למיניהם, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ונזכה השתא דא לקבלת פני מלכנו משיחנו והוד כ"ק מרן שליט"א בראשנו, והוא יגאלנו.