ציון במשפט לכי לך עם מעוננייך!
התעוך בכזב, היית שחוק אל כל שכנייך!
על עוזבך צופייך, ושומעך קול תרפייך!