יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

2 posters

Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Feb 28, 2019 7:36 pm

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א
חלק אבפורום 'עצור כאן חושבים' היה בעבר כותב בשם 'שוטנג'. בחור יקר היה 'שוטנג'. כשהיה חובט בשוטה הצדקן 'מיימוני', היה זה תענוג, ללקק את האצבעות. כיצד הגיע 'שוטנג' לעצכ"ח? הוא היה מסתובב בבני-ברק בין החזונאישניקים, וכך הכיר גם את גדליה נדל הידוע, או הלא כל-כך ידוע. פורום עצכ"ח הגוסס כיום, הוקם בידי תלמידיו של המטורף העוד-פחות-ידוע אהרן מילר, שלפני כחמש-עשרה שנה עורר סביבו שערוריה זוטא במדמנה הבני-ברקית וזכה לטיפולו של האינקוויזיטור ברוך שמואל דויטש. הקשר הוא, שאותו אהרן מילר היה אף הוא מתלמידי גדליה נדל.

בקי ורגיל הוא 'שוטנג' בכל ענייני חזונאישניקים. פעם אחת, שמעו ורחב לבבכם, אף דן לפני גדליה נדל בענייני 'מחשבה' – שמא היה זה בחידושו הגאוני של גדליה נדל, כפי שהדפיס שילת, ליישב הסתירה הנוראה מן האבולוציה לפרשת בראשית, ותירץ גדליה נדל דמנין ה'תשע"ט שאנו מונין לאו היינו מפרשת בראשית, אלא מפרשת מקץ! – על כל פנים, סיפר 'שוטנג', עמד הוא ודן כך עם גדליה נדל בענייני כבשונו של עולם, והנה פתאום, ויהי לאות, נורא נוראות!! הוציא פתאום גדליה נדל מן הארון את שני הכרכים הגדולים של 'דה קומפליט וורק אוף אריסטוטל' בהוצאת ברנס, והראה לו, אוי ער האט 'שוטנג'ען אנטפלעקט, א מפורשער אריסטוטעלעס!!!

אבל כעת עזב 'שוטנג' את עצכ"ח. נמאס לו, הוא אומר, לשמוע את פיטפוטיהן של צמד ה'רבות' הרפורמיות שאירח לו שם 'מיימוני', ואת שאר האפיקורסים, המסרחניקעס, והבריות-משונות שם. וישא 'שוטנג' את רגליו וילך לו אל פורום 'אוצר החכמה', שפתחו תלמידי שריה דבליצקי.

לכאורה, שואלים אתם, מה לי גדליה נדל, מה לי שריה דבליצקי – סוף סוף, עדיין סובבים אנו סביב עצמנו באותם שבע מאות מ"ר של הביצה הבני-ברקית, מרח' רשב"ם עד רח' חזון-איש בואכה סימטת אביי ורבא, פינת יונה הנביא?

אז בכל זאת ישנם אי-אלו הבדלים, ובעוד גדליה נדל טרוד ביישוב פסוקי בראשית עם אריסטו ודרווין, לשריה דבליצקי מציק למה אומר הרש"ש שבעת זיווג פנימיות עתיק עם פרצוף אריך מגיע הזעיר עד החזה של בינה, בעוד ב'עץ חיים' כתוב בפירוש שאינו עולה יותר מאחוריים דאבא, ומלבד זאת, איך מתיישב כל זה עם אבילות ביום ראשון של פורים המשולש. וממילא, גם כללי הפורומים שונים, וב'אוצר החכמה' אין מכניסים שום אפיקורסים חלילה, וטווח הפלורליזם נע בין שמואל אויערבאך לשטיינמן וגרשון, עם שלושה חסידים ועוד חב"דניק או שניים לקישוט, וכמה מסרחניקעס  ריחניים במיוחד, בעיקר מן המין החרד"לי מסוגו של יואל קטן – ואף אלו, בתנאי שלא יזקפו חוטמם יותר מדי.

נו, מה לנו בכל זה – העיקר, מצא לו 'שוטנג'-'תוכן' מקום כלבבו? דיינו בכך!

והנה, בימים האחרונים הלך לעולמו בבני ברק הרב יחזקאל ברטלר, מגדולי החזונאישניקעס שם. אחרי מות קדושים אמור – ומן ההספדים מתברר, כי היה מדובר בגאון בלתי-נתפס, אשר בדומה למסופר על האריז"ל או על מר שושני המפוקפק, את נביעת מוחו הכביר לא יכל לצמצם אפילו לכתיבה, כך שלא נותר ממנו אפילו נייר אחד, ולו לצורך בדיקת הטענות בדבר גאונותו. למעשה, אם כן, לפחות מבחינת מי שלא הכיר את המנוח, נותרת פתוחה השאלה אם המקרה של ברטלר דומה לזה של האריז"ל, או אולי דוקא לזה של ישראל מרוז'ין שאף הוא מודר הנאה היה מן העטים והעפרונות, ולו לצורך חתימת שמו, וזאת, כפי הנראה, מבלי שהעולם יפסיד מכך דבר.

על כל פנים, בפורום 'אוצר החכמה' נפתח, כרגיל, אשכול נקרולוגיה על ברטלר, ושם שב 'שוטנג'-'תוכן' לסיפור המעניין על כשלונו המתימטי של ה'חזון איש', כשלון עליו, כך סיפר, שוחח הן עם ברטלר המנוח והן עם הרב יחיאל אברהם זילבר, זכרונו לברכה (נלב"ע בכסלו תשס"ח) - אף הוא מגדולי החזונאישניקים, שבכל זאת לא נמנע מלבשר סורחנו זה של רבו ולגלות קלונו עלי ספר, קבל עם ועולם, לנגד השמש ולעין כל.

("לעין כל"? ח ח ח... ספק אם בני-ברקי אחד מיני אלף יבין במה דברים אמורים, אף שאין צורך לשם כך ביותר ממעט מתמטיקה ברמת כיתה י"א. לא בחינם מתנגדים ה'גדולים' בכל עוז ללימודי ליבה, שכן סורחנות רבים עשויים לצוף למעלה מפני השטח אם יתפתחו עיניהם ויוסרו טיטוליהם של האפרוחים... אך בל נקדים את המאוחר).

*

כל מי שדיפדף אי פעם ב'חזון איש' חלק אורח-חיים, לא יכל שלא להתרשם מסימן קט"ו, תחת הכותרת 'הלכות קידוש החודש', המתחיל במילים המייראות: "אם ידוע השוכב, והניצב והאלכסון בלתי ידועים, רק ידוע מידת הניצב והאלכסון ביחד, צריך לכפול את מספר של הניצב והאלכסון בעצמו, ומספר היוצא יש בו שני מספרים..." וכו', בלה בלה בלה (ובלשון כיתה ח': אם לא ידועים גודל היתר C וגודל הניצב מולה A, אבל ידוע גודל הניצב האחר B וכן ידוע סכום גדלי היתר והניצב מולה יחד (A+C), ניתן למצוא את הנתונים החסרים באמצעות משחק במשוואה המתקבלת מהעלאה בחזקה של סכום גדלי היתר והניצב מולה יחד [ׂA+C)(A+C)=AA+AC+CA+CC)], תוך שימוש בזהות המתקבלת ממשפט פיתגורס (AA+BB=CC) – וצריך עיון, איך סומך לו כך על משפט פיתגורס, ואינו חושש ל"פירכת" רבינו הר"ש בכלאיים ה,ה, הטוען בתוקף כי "אין לו הוכחה לריבוע שאורכו יותר על רוחבו, ועל כורחין ליתיה לההוא כללא")...

ומתחילת סימן קט"ו שם, בדף קס"ז, נמשכים אחד-עשר עמודים גדולים כפולי טורים, צפופים, מפחידים, מלאים מילים משונות: "בקע", "תשלום הבקע", "מעלות", "זויות", "נטיה", "גלגל המזלות" – ממש חומר לעילויים... וכי יש לנו השגות במדרגת מרן החזון איש... ובסוף, בדף קע"ג, מסתיים במילים "לא נגמר לע"ע", וחוזרים לחקירות על שימוש במים בשבת...

אכן, בעולמם של 'גדולים' מטומטמים, נבערים, בהמיים – לו ביקשתם את אליעזר שך לפתור לכם משוואה ממעלה ראשונה, או ניסיתם לשאול את קנייבסקי הזקן מה זה להוציא שורש... - יחסית לממוצע האינטלגנציה ה'גדולית', הגיע רבינו החזון איש למעלות רמות ונישאות. אבל זה ממש לא בגלל רחבות אופקים מיוחדת. היה לו איזה חוש מתמטי, כזה שחלק מן האוכלוסיה נולד עימו, ומטבעם של בעלי חוש כזה שהוא מתפרץ מהם, ירצו או לא ירצו. גם אם מדובר ביראי-שמיים, הטבע עושה את שלו והכשרון חייב למצוא את דרכו ולהתממש בכסות כלשהי. כך ר' אליהו מזרחי, לצד פירושו על רש"י על התורה וספר השו"ת שלו, טרח על כתיבת 'ספר המספר', ור' שלמה מחעלם צירף ל'מרכבת המשנה' קונטרס 'ברכות בחשבון'. אין הרי משמעות הלכתית אמיתית להבנה "ע"ד המופת מ"ש הש"ך ריש סי' צ"ג דמשכחת לפעמים שיהיה רוחב הקדירה גדול כ"כ שיחזיק מים שיהיו ס' כנגדו, כגון שנחשתו דק ורחבה גדול" – אבל עבור נשמה של מתמטיקאי שנכלאה לאסונה בגופו של רבי ירא שמיים, זוהי ההזדמנות היחידה להגיע למימוש עצמי. כשם שנשמת האמן של ר' נחמן מברסלב מצאה לה פורקן בסיפורי המעשיות שלו, כשלמאמיניו הוא מודיע שיש בהם סודות גדולים... וכשם שציירים חוזרים-בתשובה בזמננו ממשיכים בעבודתם האמנותית, וטוענים בצדקנות כי הם רואים בכך 'עבודת השם'... נו, הגלח אהרן ליכטנשטיין מהר-עציון, במקרה ד"ר לספרות אנגלית, הרי מצא 'עבודת השם' גם בקריאת ספרות אנגלית – פלאי פלאים, בספרות אנגלית דוקא, לא צרפתית ולא רוסית! - ודלה חופנים של 'יראת שמיים' מיצירות פרוסט ומילטון...


************** המשך יבוא!!!!! **************


נערך לאחרונה על-ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער בתאריך Wed Mar 13, 2019 11:55 pm, סך-הכל נערך 16 פעמים

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Feb 28, 2019 8:47 pm

מודר הנאה מעטים ועפרונות זה באמת תיאור קולע ונוקב, אבל איך אפשר לסלסל כולי האי בהקדמות עיטורים ופרחים בלי שהקרבת את הזמן הדרוש לראות את דברי החזו''א בפנים ולהודיענו במה טעה. אני אמנם לא מתכוון לבזבז משאבי חישוב שלי על פענוח השפה השבורה ומבוקעת שהשתמש בה החזו''א שם מחמת שלא ידע מספיק, אבל גם לא אצא בתרועות שהחזו''א טעה בלי שאני יודע במה טעה (הטעות עצמה קורה לכל אחד, הביקורת היא שלא ישב ללמוד בצורה מסודרת את המתימטיקה המתאימה שנגישה לכל אחד הושט ידך וגע בה. עם כל הכבוד, ובהחלט בהחלט יש, שמגיע לחזו''א, אם הוא אכן טעה בפשוטות מחמת שלא טרח לחזר אחרי היודעים מפיהם או מפי ספריהם אז זאת צורה מיוחדת של חוסר אחריות בלולה ביומרנות).

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Fri Mar 01, 2019 6:42 am

.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:17 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Fri Mar 01, 2019 7:47 am

ח ח ח

תיאור מדוייק. אך הלה מוסר שיעור דף היומי לפני התפילה, ולפי סיפוריו, יש לו שיטה מיוחדת לדאוג לכך שהילדים המשתתפים בשיעורו, לא ייחשפו חלילה מתוך הסבריו לרזי הסקס שבתלמוד... אולי חזר חרד"לי נאלח זה זועף במיוחד לאחר שמצא, כי הסתרותיו נכשלו, וילד מפולפל הוכיח לו בקושייתו, כי כן עמד על סוד 'ערכתי לו שולחן והפכו' או על חידת 'פתח פתוח מצאתי'. בכעסו כי רב, התנפל האשמאי על אשכולי, למרות שאושר כבר בידי 'עצכח' שאף רשם תחתיו, לאחר הגהותיו, 'נשמע מעניין'.

קצת תמוה בכל אופן, כי לזכרוני למנהלי משנה אין כוח טכני להסיר אשכולות אלא רק למחוק בתוכם. שמע מינה, שכמה מהם אוחזים שם בניק המנהל, ושני מלכים או יותר משמשים בכתר אחד של קוצים - מי יתן וייתחב להם שם כתרם זה  באיבר ישיבתם, בזה אחר זה.

על כל פנים - לא נורא. היתה חשיפה, והקהל מתחיל לזרום יותר ויותר לפורום המקור.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Mon Mar 04, 2019 1:16 am

עצכח כתב שם 'דווקא מעניין' ודווקא נקיט להודיע שאין טובתו שלמה. אתה בטוח שמואדיבּ מעביר דף יומי? (בכל עת שאני רואה שמו אני נזכר בפתגם שהיה רגיל אצלו בימים עברו "קאל אלמואדיב, אעל'ק" (אמר המואדיב: נעל). הערב ראיתי גם שהלך דרום_חוקר הלוך ועלה למדרגת מנהל ואיני יודע אם מנהל בעצכח או בפורום שמוזכר שם 'פרשנות המקרא לפי פשוטו' כדרכו תמיד ליטול לעצמו עטרת הפשט)


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:18 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Mar 04, 2019 6:47 pm


כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א
חלק ב

ובכן נעבור להסבר כשלונו המתימטי של ה'חזון איש', לפי הרב זילבר בספרו 'בירור הלכה' תניינא, או"ח סי' נ"ח.

מכיון שאני מעוניין לכתוב באופן שגם טומטום חרדי קלאסי, חזונאישניק בוגר 'תשב"ר' הבני-ברקי למשל, יבין את סורחן רבו, אחלק את ההסבר לשלוש רמות, כדלהלן.

רמה 1 – הסבר בסיסי, המתמקד בעיקר בנפקא-מינה למעשה.

רמה 2 – כניסה לרובד עמוק יותר, כדי להבין את הסיבה הפיזיקלית למצבים המתוארים ברמה 1.

רמה 3 – הצבעה ישירה על כשלונו המתימטי של ה'חזון איש'. ולגבי רמה זו אני מודיע מראש, כי בשל העבודה הרבה שהיא דורשת, לא אשקיע בה משאבים מעבר לציון מראה-מקום, לפי זילבר. והיה אם ירצה מי מן הקוראים לבוא אחריי ולהתעמק עוד, עד כדי לסמן לו לאברהם-ישעיה, כדרך המורים למתמטיקה בתיכון, איקס אדום גדול על הנקודות המדוייקות בהן נכשל, אדרבה ואדרבה, וזכות הרבים תלוי בו.

ומעתה, אפילו טומטום חרדי גמור בוגר 'תשב"ר' כאמור, יוכל לירד לשורש הדברים עכ"פ ברמה 1, ומשם ואילך לפי שכלו יהולל איש, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, שהרי אף אחד אינו בוחר היכן להיוולד, ואם הטילו הקדוש ברוך הוא, ברחמיו הגדולים ובחכמתו האינסופית, דוקא לתוך המחראה התשב"רית וכיוצא בה, מי יאמר לו מה תעשה? ולצאת משם אחר כך הרי זה כבר קשה מאד, כידוע, ואין כאן מקומו להאריך.

ומעתה אגש לגופם של דברים, וזה החלי בישע צורי וגואלי, ויהיו לרצון אמרי פי בהטיפי.


רמה 1

מן הידוע, שאורכי היום והלילה משתנים מיום ליום, ומנקודה לנקודה על פני כדור הארץ. זמן כניסת שבת למשל, בחורף מוקדם קצת בחיפה מאשר בתל אביב, ובקיץ להיפך. ובכללות, על קו המשווה (השרייבער ב'תשב"ר' לא לימד מהו 'קו המשווה'? עיינו בויקיפדיה) אורכי היום והלילה שווים תמיד, 12 שעות כל אחד (אמנם היום התורני שונה קצת כי מחשבים מעלות השחר ולא מהנץ וכן מוסיפים הזמן מהשקיעה עד צאת הכוכבים, אבל אינו נוגע לענייננו כעת). אבל ככל שמתקדמים צפונה או דרומה, אחד מהם גדל על חשבון חברו. מתשרי עד ניסן, ככל שמתקדמים צפונה הלילה מתגדל על חשבון היום, וככל שמתקדמים דרומה היום גדל על חשבון הלילה, ומניסן עד תשרי הוא להיפך.

כל אלו הן עובדות. הסיבה לזה, מדוע משתנים הזמנים מן הצפון לדרום ומן החורף לקיץ, נבאר לקמן ברמה 2, שהרי ברמה זו רמה 1, בל נשכח, במטומטם תשב"רי עסקינן. אבל מה שכתבנו הוא ברור, גם מבלי לידע הסיבה לזה.

אך באיזה שיעור משתנים הזמנים אלו מאלו, היינו עד כמה למשל מתגדל הלילה בחורף ככל שהולכים צפונה?

בזה שגה וטעה ה'חזון איש', ודיבר שטויות והבלים כאלו, שאפילו ילד יכול להכיר בסורחנו. ה'חזון איש' כותב בסימן קט"ו שם, שיחס השינוי הוא קבוע. היינו, שאם מעלה אחת צפונה מקו המשווה הלילה מתגדל בחורף בשיעור x  למשל, אזי בגובה שתי מעלות הוא מתגדל בשיעור שני x, ובגובה שלוש מעלות בשיעור שלושהx , וכן הלאה.

וזה טעות גמור, כי שיעור השינוי אינו קבוע, אלא מתגדל והולך. היינו שהשינוי מקו 2 לקו 1, הוא גדול יותר מהשינוי מקו 1 לקו 0, ומקו 3 לקו 2 גדול עוד יותר, וכן הלאה ככל שעולים צפונה מתגדל השינוי יותר לפי ערך, ולא סתם מכפיל ומשלש עצמו לפי המרחק, כפי שטעה ה'חזון איש'.

אמנם במעלות הקטנות, ההבדל בין טעותו של ה'חזון איש' למציאות בפועל אינו ניכר כל כך, והוא מתגדל והולך ככל שעולים צפונה. אבל כבר בקו רוחב 8, מתהווה הבדל משמעותי של ארבע וחצי דקות. ה'חזון איש' ראה שהתיאוריה שלו לא כל כך מסתדרת עם המציאות... אז את מי הוא מאשים? הסכיתו ושמעו, לשון קדשו של מרן החזון איש, סי' קט"ו סקי"ז:

נמצאת השקיעה מאחרת 12 רגעים 48 שניות, ואורך היום 12 שעה 25 רגעים 36 שניות, אבל ראיתי בהעתק המעברים אורך היום 12:30

ונראה דאין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות מפני שאינו בדקדוק


עכ"ל.

שמעתם מי אשם? "לוח הבקעים" אשם...

כאן צריך לאחוז בבטן ולהתגלגל על הרצפה, מתפקעים מצחוק. אבל, מכיון שלא שכחתי – הכא בקוראים טומטומים חרדים בוגרי תשב"ר עסקינן, בואו ואסביר לכם, תשב"רים אומללים, מה כל כך מצחיק.

זה בערך, לא בערך אלא ממש, כמו הרקדנית שנכשלה בריקוד, וטוענת כי הסיבה היא שהרצפה עקומה...

אתם יודעים מה, תשב"רים טומטומים? אסביר לכם מעט על טיבו של "לוח הבקעים" האיום והנורא הזה, "לוח הבקעים" שמרן החזון איש הפך אותו לשעיר לעזאזל של כשלונו הפאתטי במתמטיקה לכיתה י"א.

אז מיהו ומהו "לוח הבקעים"? יצירתם השטנית של סמאל ולילית? איזה ממזר פרי טומאתם של אשמדאי ונוקבא דקליפה, שעלה זיווגם יפה בעוון צאן קדשים המוציאים זרע לבטלה, ויצא העגל הזה, לוח הבקעים "שאינו בדקדוק", וכולו לא בא אלא להטעות אחריו 'גדולים', 'מרנים' ורשכבה"גים, לשימם ללעג וקלס לעין כל?

לאו דווקא.

בלימודי הליבה בבתי הספר בישראל, הלימודים שה'גדולים' הטובים משתדלים למנוע מכם ב'חדר' המבחיל שלכם, לבל תגיעו להוצאת זרע לבטלה חלילה, מכנים 'בקע' בשם מעט יותר סקסי: 'סינוס'.

'בקע' הוא 'סינוס', ומה שה'חזון איש' מכנה 'תשלום בקע', אינו אלא, אללי, 'קוסינוס'. כך קראו להם היוונים הרשעים שהמציאו אותם, רק כדי שילדים צדיקים כמותכם יוציאו זרע לבטלה, רחמנא ליצלן. ובימי הביניים היו יהודים לא כל כך צדיקים – 'גדולים' עוד לא היו אז – והם גיירו את 'סינוס' ו'קוסינוס', ויקרא שמם בישראל: 'בקע' ו'תשלום בקע'. בשמות אלו הכיר אותם גם ה'חזון איש'. ובבתי הספר בישראל היום חזרו לקרוא להם 'סינוס' ו'קוסינוס', והם מלמדים אותם שם בזמן שאתם בתשב"ר לומדים בקיצור-שולחן-ערוך-המנוקד את הלכות הנהגת בית הכסא – ואיני עוסק באלו מכם המדפדפים אותה שעה לסימן ק"נ; אלו יטעמו כבר מנחת זרועו של המלמד, ודי בזה.

לצמד המפלצות 'סינוס' ו'קוסינוס' בבתי הספר יש גם אחות שלישית – 'טנגנס'. את האחות הזו חכמי ימי הביניים לא הכירו, וגם שם עברי לא ניתן לה. על כן, גם ה'חזון איש' לא יודע ממנה. זילבר ב'בירור הלכה' שם כן מזכיר אותה, ועל כך לקמן ברמה 2. אתמהה – האם שלח בנימין הצדיק את בנו למקום שמלמדים ליבה?

על כל פנים, בסי' קט"ו סק"ב מסביר ה'חזון איש' כי "עשו לוח הבקעים וקראו לחצי אלכסון כל הבקע, וחילקוהו למאת אלף". פירוש רש"י: ה'חזון איש' החזיק בלוח ערכי סינוס שהיה מדוייק עד חמש ספרות אחר הנקודה. מי יגלה עפר מעיניך, 'חזון איש', כי בזמן הזה איכשר דרא, ובמחשבון המדעי שמחזיק כיום כל תלמיד תיכון ניתן בהקשה אחת לקבל את ערך הסינוס, עד לדיוק של שבע ספרות אחר הנקודה. וישנן נקודות בהל' קידוש החודש לרמב"ם שלצורך בירורן, נחוץ אמנם ערך סינוס של שבע ספרות אחר הנקודה. כך כתוב, 'חזון איש', ב'קונטרס המנות' המצורף ל'שקל הקודש' של אחיינך האהוב, קנייבסקי הצעיר, בעמ' 104 מ'קונטרס המנות'. לא, רבי 'חזון איש', אל תעשה פרצוף מופתע. חיים, בדיוק כמו שאתה זוכר אותו, לא ירש ממך את הגן המתימטי, אלא את גן הפרומאקישקייט והחומרות בלבד. את 'קונטרס המנות' הכין לו איזה בני-ברקי אחר, בצלאל כהן שמו, שתאוות המתמטיקה דילגה איכשהו, דרך חוטי העירוב והגנרטור, דווקא אליו.

ה'חזון איש' יודע אפילו לספר כיצד הכינו את "לוח הבקעים", והוא מקדיש לכך ארבעה ס"ק שלמים ומפורטים – סי' קט"ו ס"ק ז' עד ס"ק י"א: "לוח הבקעים נעשה ע"י ידיעת מידת הבקע של שלושים מעלות שהוא חצי כל הבקע והיינו חמישים אלף חלקים, וזה נודע כשנעשה בעיגול תמונת משושה כזה" וכו' וכו', בלה בלה בלה...

ואחרי כל זה, כשחשבונו אינו מתאים למה שהוא רוצה, יש לו לאברהם-ישעיה החוצפה לטעון: "דאין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות, מפני שאינו בדקדוק"... כמו ילד קטן, שכשהפאזל לא מסתדר לו, קם, מפזר בכעס לכל רוח את החלקים שכבר הצליח לצרף, ורוקע ברגלו בזעם: לא שווה, הפאזל הזה! פאזל פויה! פאזל איכס!

המורות למתמטיקה בחדר המורות מתפוצצות מצחוק, שוכבות על הרצפה. ראיתם את אברהם-ישעיה – לא בחינם אומרים עליו שהוא עילוי! שמעתם תירוץ – "דאין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות, מפני שאינו בדקדוק"... מהיום, כל תלמיד שייכשל בבוחן במתמטיקה, יטען שכפתור הסינוס במחשבון מקולקל, ויתוקן ציונו מייד! "הכלב אכל לי את שיעורי הבית" – אאוט, "דאין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות" – אין... נכשלת, אברהם ישעיה, נכשלת בבוחן לכיתה י"א, ואל תבלבל במוח! ואי אפשר להגיש אותך לבגרות כעת, שלא תקלקל את ממוצע בית הספר... שם במשרד החינוך לא יקנו את זה, "דאין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות"... חחחחחחחחחחחחחחחח...

גם החזונאישניקים הפעם אינם קונים את הלאקשן שמאכיל אותם ה'מרן' שלהם. בלי מים וחשמל בשבת – נסתדר איכשהו, אבל לוח הבקעים? עד כאן, לכל דבר יש גבול! הנה אותו בצלאל כהן, ב'קונטרס המנות', עמ' 12:

"ומש"כ מרן החזו"א בס"ק י"ז וז"ל ונראה דאין לוח הבקעים בין חכמי המדות מפני שאינו בדקדוק, צ"ע דע"פ מש"כ מרן כאן אפשר לחשב בדיוק גמור את לוח הבקעים, וצ"ע".

אוי, כמה זה טוב כשאתה 'גדול'... קשקש שטויות מצחיקות, טעה במתמטיקה לכיתה י"א והאשם את יצרני המחשבון, ומטומטמיך רק יתהו ברעד ואימה על "מש"כ מרן", ויניחו בסילודין ב"צ"ע"... אוי לתלמידי כיתה י"א, ואשרי המרנים!

אף זילבר אינו מוכן להתפטם הפעם בתבשיל הלאקשן שרקח רבו כעת. בפלפולי תלמוד – מילא, קשקש מה שתרצה, ואם אתה 'מרן' אף אחד לא יוכל להשמיע הגה. אבל במתמטיקה... אהה, במתמטיקא הארורה שתיים ועוד שתיים הם ארבע ולא חמש, גם אם מרן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יטפס על הקירות...

וכך תוהה זילבר, כשהוא מתאמץ בכל כוחו להישמע מנומס:

"דאין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות, מפני שאינו בדקדוק"?!

"והדבר מפליא שלוח הבקעים יהיה כל כך שלא בדקדוק עד להשלמת ההפרש של 4 רגעים 21 שניות בקירוב [...]   וזה באמת בלוח הבקעים הבקע  של 28 מעלות בקירוב (28 מעלות פחות 2 חלקים  וג' רבעי), והאיך יתכן שחכמי המדות לא ידקדקו  כל כך ויחליפו 23 וחצי מעלות על 28 מעלות, ואם באמת כן אבדנו כל תורת מדת הבקעים המדוייקת מיסודי חשבון הדיוק בקידוש החודש, והדבר מפליא ביותר".

"והדבר מפליא ביותר"! אכן, מפליא ביותר. ואותי מפליא, איך ישנם מטומטמים המתרפסים ל'גדולים' שאף בחשבון של כיתה י"א הם מצליחים להיכשל, ועוד מאשימים בסורחנם את כפתור הסינוס במחשבון?! ומי יערוב לי שלא היתה לה'חזון איש' טעות פשוטה כזו גם בקו התאריך, ובחשמל משום בונה, ובחשמל בשבת, ובמים בשבת, ובמעמיד בסוכה, ובשאר כל שטויותיו?

בכל אופן, ייאמר לשבחו של זילבר, הוא אינו מניח לרבו. בקו רוחב 8 ניתן אולי לסלוח על הסטיות הקטנטנות – שלוש וחצי דקות ביני ובינך מה הם, סינוס 28 במקום סינוס 23... אבל מה נעשה, אללי, כשנצא לחופשת קרוז בין הפיורדים בנורבגיה, בכשרות מהדרין של וואזנר, מרדכי גרוס, שארית ישראל, בד"צ קהילות, עדה החרדית – גם עם כל הדרעקים יחד, זה יהיה כשר, אבל מסריח! שום חותמת כשרות לא תכסה על סורחנו של מרן, שייגלה שם בין הקרחונים ושמש חצות!

"להחזון איש שם עולה החשבון: במקום שהוא מרוחק 65 מעלות מקו המשוה אורך היום בנטיית אמצע הקיץ של 23 וחצי מעלות: צריך לכפול ס"ה פעם 39873 [...] ואורך היום (עם הפרש הזריחה באותו הזמן) 15 שעה  27 רגעים 20 שניות, אבל באמת נראה במציאות  במקומות המרוחקים 65 מעלות מקו המשוה  בנורבגיה וכו' שאורך היום בין נץ החמה  לשקיעה הוא 22 שעה 5 רגעים. והנה להפרש  זה כבר לא יועיל דקדוק לוח הבקעים, אלא  אפילו אם נהפוך את כל לוח הבקעים על פיהו  [...] הרי לוח הבקעים כבר נהרס בהחלט וחשבון  אורך היום עדייו לא נתקן, והוא פלא עצום".

בטח, פלא עצום...

ובקול רפה ממשיך זילבר, ואומר את האמת...

"דקדוק לוח הבקעים הוא פשוט בתכלית הפשטות [...] והרי לוח הבקעים מדוקדק, והחשבון סתור"!

"והחשבון סתור" – חשבונו של מי? נחשו לבד...

************** המשך יבוא!!!!! **************

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Mar 05, 2019 12:57 am

הערת שוליים, לגבי מה שכתבת שהשינוי מקו 2 לקו 1 הוא גדול יותר מהשינוי מקו 1 לקו 0 -- על אורך היום אינני יודע, אבל לגבי ערכי הבקע עצמו לא כן הוא. כי נגזרת של סינוס היא קוסינוס, והיא פונקציה יורדת בין 0 ל90 מעלות. ואם רצונך ראה בלוח הבקעים גופו שהפרשי הבקעים החל מזווית 1 הם 1745,1744,1742 וכו' כלומר הולך ופוחת. ולאחר 45 מעלות ערך הסינוס עצמו הולך ויורד ואף השינוי הולך ויורד (כי עדיין קוסינוס יורדת) עד שמגיעים ל90 מעלות שאז אמנם ערך הסינוס ממשיך לרדת אך השינוי הולך ועולה (כי מעתה קוסינוס עולה) וכן הלאה.

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Mar 05, 2019 1:11 am

הכוונה היא כמובן לאורך היום! הרי כתבתי שברמה 1 אני מדבר על הנפקות למעשה. עניין הסינוס לא הוזכר אלא כדי להתבדח על כך שה'חזון איש' בייאושו קורע את לוח הבקעים.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Mar 05, 2019 1:20 am

אוקי. ואולי תואיל לבאר לי טיבו של המכונה יש3? במה עוסק ובמה כוחו ומאימתי נכנסת עימו בדברי קינטורין והאם יש טעם להיכנס עימו בדברים וישיב כעניין וכו'. כי מעט מעט ראיתי דברים שכתב ומן הסתם גם אם אצא לקרוא הודעותיו הנה יד מנהל משנה בכל להפריח אותיות באוויר ובפרט כל נתח טוב.

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Mar 05, 2019 1:33 am

הוא מסרחניק מתלמידי אהרן ליכטנשטיין ויהודה עמיטל בהר עציון. אינני יודע במה הוא עוסק. יש לו השכלה מסויימת גם במדעים מדוייקים וגם במדעי הרוח, והוא אוהב לתחוב חוטמו בכל עניין. הוא טוען שהוא שומר הלכה, אף שנוכח דעותיו חרדים ואולי גם חרד"לים רבים יגדירוהו כאפיקורס. הוא זה שנטפל אלי משום מה, ובכן אף אני חולק לו מנתו כראוי. פעם היה מסביר בפורום את דבריי ב'מה שאלוהים לא יכול' לשואלים, ומאז מכנהו אני 'משמשי'. אין לי בעיה שתדון עימו, ואך כדי לבזותו כתבתי לך בעצכ"ח מה לך אצל משמשי וכו'. יש בדבריו טעם מזמן לזמן ואין לי בעיה לומר שהוא אינטלגנט יחסית לרוב הכותבים בפורומי יהדות, ובכן מה? כיון שנטפל להוד כ"ק מרן שליט"א בדברי קינטורים סתם מתוך רשעות, אף אני מבזהו בכל הזדמנות. הוא לא מי-יודע-מה, אבל אם צריך לבחור בן-שיח מבין כותבי עצכ"ח היום הוא בהחלט בא בחשבון יותר מרבים אחרים.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Mar 05, 2019 1:42 am

נאה אם כן


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:18 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Mar 05, 2019 3:10 pm

'מקצהרגליים' ידידי! מצאתי את 'לוח הבקעים' ב'חזון איש' שלי. רציתי לבדוק את תיקוניך ללוח אתמול, באשכול המחוק בפורום עצכ"ח ימ"ש. ואמנם דבר ה' בפיך אמת... לא זכרתי את כל תיקוניך אך זכרתי שלזוית 79 כתבת שיש להוסיף 0. 0001, היינו א' חלקי י' אלפים. ואמנם בלוח הנדפס בס' חזו"א כתוב 98153, ובלוח המתוקן אצל בצלאל כהן ב'קונטרס המנות' 98163. לך בכוחך זה... ושוב אכפול כי לא נראה לי שה'חזון איש' עצמו חישב הכל אלא העתיק, כנראה מס' אילים ליש"ר מקנדיא, ומשם העתיק ג"כ הסבר הדרך לפיה נבנה הלוח.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Mar 05, 2019 4:07 pmתיקון לוח הבקעים כך היה מעשה. שתי שורות בדיוק בשפת python מולידות קובץ excel עם לוח הבקעים האמיתי. ואז מעתיקים את לוח הבקעים של החזון איש (לזה צריך שיהיה בהיברובוקס, כי מי גבר יראה עוני בשבט עברתו להעתיק מן הספר) בתור עמודה נוספת, ואז בכמה לחיצות באקסל מקבלים את פילוח ההפרשים בין הלוחות. סה''כ כמה דקות עבודה, לא יגיעו ל10 בשום פנים.

לקרוא את ספר אילים נראה לי מלאכה מעיקה מאד, פי כמה מספר גיאומטריה וטריגונומטריה דהיום אף שמכילים מן הסתם עוד יותר חומר מבואר. אם תמצא שם את לוח הבקעים (במעבר קל בהיברובוקס לא מצאתי) אוכל להשוות בקלות את לוחו ללוח החזו''א. ומ''מ האמת שמתוך טעותו המשוערת של החזו''א כאן אני למדתי שבחו שהכניס עצמו בדרכים מעיקות וכבדות כדי לברר הלכה (אף שאם היה מבקש ספרים עדכניים היה מקל טורחו ומשביח מקחו). ומי עוד 'גדול' בדורות האחרונים שהכניס עצמו לזה עם כל שטרח בשאר מקצועות התורה? אלא שבמקום שבחו שם מצאנו פגמו וללמד על הכלל כולו יצא, שיש איזה מן יומרנות תמוהה אצל לומדי התורה כביכול גדולה חכמתם מחכמת כל בני קדם, לא ייחלו לאיש ולא יקוו לבני אדם. וגם אם העתיק החזו''א את הכל כלשונו מאילים, הנה עדיין ניכר לעיניים שהבין מה שעטו כותבת (וגם לא נראה לי כ"כ שהעתיק הלשון כי כמדומה שחותם לשון החזו''א מופיע שם) ומ''מ תהיה בזה מציאה נאה אם תמצא שהעתיק הלשונות וכיסה השמות. וכאמור במאמר (הדלוח) של הבלין על בראון (שהוא אידך_גיסא ז''ל מעצכח) הוא מציין בהערה 3 שהיה מי שבדק ומצא שכל מקורותיו של החזו''א הם מספרי דלמדיגו הנ''ל (אלא שאח''כ שם מציין שהביא איזה משהו ממהנדס שכתב באיזה עיתון, אינני זוכר בדיוק) וירש מאיתו את הטעויות. אילו היו לנו היום חוקרים רבי-כח בחכמת הגמרא היה אחד מהם נוטל על עצמו ללמוד רוב הניכר מספרי החזו''א ולזהות קווים ברורים בדבריו ולהצביע על הטיות וכפיית דעתו וסתירות, וללא שיפול בשגיאות רבות כאשר הצביע ענבל על בראון. תמיהני איך לא נטל איש עדיין על עצמו לבאר דברי החזו''א באופן ברור ולהצביע על השגיאה בגילוי לב ובפירוט. 'תוכן' הנ''ל טען שהוא הציע להראות לר' גדליה נדל את השגיאה ומשמע לכאורה שבידו לתאר במיקוד ובהירות מה חשב החזו''א ובמה טעה.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:19 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Mar 05, 2019 4:28 pm

סבורני שהגזמת הרבה בכוחו של 'תוכן'... כנראה התכווין שיראה לנדל בספרו של זילבר.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Mar 05, 2019 4:51 pm

אפשר שדנתי את תוכן למצקת של זכות. בכל אופן דומה שעלינו להמתין למישהו שיטרח לבאר בקיצור האפשרי ובבהירות מקסימלית את דברי החזו''א ומה נטל מאילים ובמה טעה הוא ובמה טעה הוא וכו' ויהיה למופת ולאות שלא יפרצו בני התורה עליהם פרץ בלי שילכו אצל בקי. אגב מרגלא בפום הלמדנים שאין מחלוקת בחז''ל במציאות בשום פנים (מב' סיבות, האחת כי למה לא יצאו לברר, והשנית שמשמע שאחד טעה בהחלט) וכדרכם העתיקה להשגיב דברי חכמים מכל מכשול ופוקה. ולזה אכן מועיל מאד להראות שבדברים שאפשר לוודא את הטעות (ולא שתלויים בשיקול הדעת ואין חכמת תלמודינו כחכמת התשבורת וכו') הנה גם לא יצאו לברר וגם אחד טעה בהחלט, ומדבריו של בריבי ניכר שאינו בקי בתרנגולין. ומה תאמר על המחלוקת ב''מ פד,א הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה, משעת גמר מלאכתן, ומאימתי גמר מלאכתן רבי יוחנן אמר משיצרפם בכבשן ריש לקיש אמר משיצחצחן במים, אמר ליה ליסטאה בליסטיותיה ידע. והנה ברור שאפשר לבאר המחלוקת שנחלקו בדין ובהגדרה מתי נחשב גמר מלאכה ולא נחלקו במציאות כלל, אבל מהלשון 'ליסטאה בליסטיותיה ידע' מוכח כשש מאות אלף רגלי עדים שאף ר' יוחנן סבור היה שאם יצא לו בעקבי הליסטים לרעות את גדיותיו אפשר שתשתנה דעתו.

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Mar 05, 2019 5:20 pm

סליחה - הסתכלתי שוב בפורום אוצה"ח ושם נראה מדברי שוטנג שהוא תפס את הטעות עוד לפני שידע על מה שכתב זילבר. בכל אופן, לא כל כך מסתדר לי. אולי אכתוב לו ואשאל, אף שבטח יתעצבן על מה שהתלוצצתי על סיפורו עם ג.  נדל שהוציא לו כרך אריסטו.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Mar 05, 2019 5:25 pm

מה דעתך בקשר למחלוקות במציאות והראיה האחת שהבאתי ממחלוקת ר' יוחנן ור''ל ואף עניין בריבי ותרנגוליו. אם יש מחלוקת במציאות אז בוודאי שאחד טעה, ובפרט בדברים שיכל לצאת וללמוד בקיאות בתרנגולים (כרב שהלך להיות עם רועי בקר שמונה עשר חודש) או להתייעץ עם ליסטים. ואף שהדבר פשוט ואינו צריך לפנים שאין אדם ששמורות רגליו מטעות, הנה עדיין השיגעון הזה מצוי מאד בקרב נערים.


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:19 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Fri Mar 08, 2019 12:34 am


כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א
חלק ג


רמה 2ומעתה נכנוס יותר בעומק הדברים.

הנה הסיבה לזה שישנם שינויים באורכי היום והלילה, במקומות שונים על הארץ ובזמנים שונים, הוא אופן סיבוב הארץ את השמש.

ומן הידוע, שהארץ טסה במהירות שלושים אלף קמ"ש מסביב לשמש, ומשלימה הקפתה פעם אחת בשנה. אמנם, אין אופן ההקפה כמו בהקפות שמחת תורה שהמתפללים והבימה על מפלס אחד, אלא באופן אחר.

היינו, שאם נצייר שהשמש מונחת על השולחן, הארץ נמצאת על אותו השולחן רק שני חלקיקי שניה בכל שנה, חלקיק שניה אחד בניסן ועוד חלקיק בתשרי. ושאר כל הזמן, פורחת הארץ סביב השמש או מעל השולחן, או מתחתיו. נניח שנקרא לצד אחד של השולחן 'ימין'. ובכן, אחר שעומדת הארץ בניסן מול השמש על השולחן, היא מתחילה להתרומם מעליו קימעה קימעה לכיוון צד ימין, על ידי שחציה הצפוני מטה עצמו וכביכול מתכופף לעבר השמש, וחציה הדרומי מתכופף לאחור. וכך מטפסת ועולה ובשעת טיפוסה מתכופף הצד הצפוני יותר ויותר אל השמש, עד שמגעת לנקודת שיא, שם נוצרת בין השמש, הארץ והשולחן, זוית של 23.5 מעלות. ובאותה הנקודה היא מסתובבת שמאלה ומתחילה לרדת חזרה, וממילא הולך הכיפוף הצפוני ומתיישר לאיטו, עד שבתשרי נוגעת שוב בשולחן בקו אחד מול השמש, מצידו השני של השולחן. ומיד מתחילה לרדת מתחת השולחן, וכעת מתכופפת לעבר השמש להיפך, מצידה הדרומי, והולך הכיפוף ומתגדל עד שנוצרת זוית של 23.5 מעלות בין השמש, הארץ והשולחן מלמטה, ומשם מתחילה לטפס שוב והולך הכיפוף הדרומי ומתיישר עד שבניסן חוזרת ונוגעת בשולחן מול השמש, וחוזר חלילה.

והנה, לו היתה הארץ מסובבת השמש כדרך שהמתפללים מסובבים הבימה בשמחת תורה, היינו כל הזמן באותו מפלס על השולחן, לא היו אף פעם הבדלים בין היום ללילה, ובין קיץ לחורף. תמיד היו בכל מקום 12 שעות יום במשך סיבוב הארץ על צירה מול השמש, ואחריהן 12 שעות הלילה כל משך הסיבוב כאשר גב הארץ לשמש,  וחוזר חלילה. וכן לא היה בשום מקום הבדל במזג האוויר. ויש אומרים, שבמקרה כזה גם לא היו נוצרים על הארץ חיים בכלל, שכן יצירתם תלויה בקיום ארבע עונות השנה; אלא שזה אינו מענייננו כאן.

ההבדלים בין היום ללילה ובין הקיץ לחורף, נוצרים משינוי התנוחה של הארץ ביחס לשמש, והם תלויים אפוא בשני משתנים: המיקום על כדור הארץ, והתאריך בשנה. סיבת ההבדלים היא, שאם מקום מסויים בארץ נמצא ביחס לשמש בתנוחה כזו שקרני השמש מגיעות אליו מן יותר מכיוון אחד, התוצאה תהיה שגם אם הארץ תשלים 12 שעות – חצי סיבוב – על צירה, אותו מקום ימשיך לקבל קרני שמש מן הכיוון האחר, כך שהיום שלו יתארך. ולהיפך, אם הוא נמצא בתנוחה כזו שאפילו כיוון אחד שלו אינו מכוסה בשלמותו על ידי קרני שמש, היום שלו יתקצר למרות סיבוב הארץ על צירה.

הכל טוב ויפה, אך בסופו של דבר כיצד נדע מן התיאוריה הזו מהו אורכו המדוייק של יום מסויים במקום מסויים בזמן מסויים, בפועל?

לו היה התבל מורכב רק מיהודים אומללים וטיפשים, אכן לא היתה לנו דרך לדעת זאת לעולם. אך למזלנו, לפני אלפי שנים חי בארץ יוון העם הנבחר האמיתי – היוונים, אלו שהטיפש יהודה המכבי גירש מארצנו, ולזכר זאת, עד היום הזה מרקדים אנו שמונה ימים 'נר לי דקיק'. ובזמן שהיהודים שקדו על עקידת יצחק, הלכות הנהגת בית הכסא, וכיוצא באלו דברים חשובים, פיתחו היוונים את המתמטיקה המאפשרת לנו לגלות את כל סודות העולם. ל'גדולים' הפתאים לא נותר אלא להשתמש בהישגי היוונים, וגם כאן הם אינם מצליחים שלא לטעות, וכדרך השוטים, לאבד מה שנותנים להם.

אם כן, הגביע הקדוש נמצא בנקודה שהזכרנו, ולפיה שינוי בין אורכי היום והלילה נוצר כאשר הארץ נמצאת בתנוחה בה קרני השמש מגיעות אליה מן יותר מכיוון אחד, ולחילופין, כשאף כיוון אינו מכוסה בשלמותו בידי קרני שמש. לכל המשפט הארוך הזה, ישנה במתמטיקה מילה אחת המתמצתת אותו: 'זוית'. כשהקרניים מגיעות מכיוון אחד בשלמותו, לא פחות ולא יותר, אנו אומרים שהארץ עומדת מול השמש בזוית של 90 מעלות. כשהקרניים מגיעות מן יותר מכיוון אחד הזוית היא בין 90 ל180 מעלות, וכשאפילו כיוון אחד אינו מכוסה בשלמות, הזוית פחותה מ90 מעלות.

ומה יש לנו מן הזוית? הו, הרבה מאד... ברגע שיש לנו זוית בין שני עצמים, אפשר לצייר משולש, מדע הטריגונומטריה נכנס לפעולה, ואז אפשר לדעת הכל – כמובן, אם נזהרים בחשבון, ולא עושים טעויות של 'גדולים'. פלאי פלאות מצאו היוונים הרשעים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך! מצאו הם, שכל המשולשים דומים ביסודם, למרות ההבדלים בגודלם ובצורתם, ובהינתן חלק מן הנתונים במשולש, אפשר למצוא בקלות את השאר! כך גילו דווקא הם, דוקא היוונים הרשעים שאכלו כל טריפה מטמטמת, שהיו מוציאים זרע לבטלה, שוכבים עם בחורים, ומשתחווים ומקטירים לזאוס ואפרודיטי, דוקא הם גילו כי היחס בין הניצב שמול הזוית ליתר הוא קבוע בכל המשולשים שהיו ויהיו מעתה ועד עולם, ויקראו שמו ביוון 'סינוס'...

ומעתה נבוא לראות איך מרן החזון איש מחשב את אורך היום לפי הטריגונומטריה של היוונים הרשעים, ועדיין מצליח לטעות בחשבונו!

חזון איש או"ח סי' קט"ו סקי"ד:

"וננקוט לדוגמא כדי לעמוד על החשבון שהחמה בח' מעלות מן טלה, ורצוננו לדעת אורך היום במקום שהוא ח' מעלות מקו המשווה לצפון"

היינו, שיש לחשב לפי שני הפרמטרים הנ"ל, התאריך בשנה ("שהחמה בח' מעלות מן טלה"), והמיקום על הארץ ("במקום שהוא ח' מעלות מקו המשוה לצפון").

"מתחילה עלינו לברר כשהחמה בח' מעלות מטלה כמה מעלות החמה נוטה לצפון ממעלות קו חצי היום"

היינו, צריך לדעת כמה גדלה הזוית בין הארץ לשמש כשהארץ התרחקה קצת מנקודת השויון, אשר בה הזוית היא בדיוק 90 מעלות כנ"ל.

"ולזה צריך לעיין בלוח הבקעים שיעור הבקע של ח' מעלות"

מצא במחשבון סינוס 8...

"וכשיעור ערך הבקע אל כל הבקע כן ערך המעלות במעלה ח' מתחילת טלה למעלת צ' וכמש"כ לעיל ס"ק י"ב"

לפי זילבר, שם בס"ק י"ב קבור הכלב, ושם התחילה טעותו של ה'חזון איש' שבילבלה עליו את כל החשבונות, עד שעמד לבסוף וקרע בחמתו את 'לוח הבקעים'... על כן לא נטרח להסביר משפט זה של ה'חזון איש'.

"והנה בלוח הבקעים בקע ח' מעלות 100000 / 13917"

סינוס 8 = 0.13917, בדיוק של חמש ספרות אחר הנקודה כאמור.

"וכן הוא ערך מעלת עיגול הקטן במקום ח' מעלות למעלת עיגול הגדול של חצי היום במקום צ' מעלות וכל מעלה 100000 / 13917 מהמעלה הגדולה ואחרי שבצ' מעלות הקשת הנאחז בין קו המשוה לקו המזלות כ"ג מעלות וחצי גם במעלת ח' מקו המזלות הקשת הנאחז בין קו המשוה לקו המזלות כ"ג מעלות וחצי אלא שכל מעלה 100000 / 13917 ממעלה הגדולה"

כל זה מסתמך על דבריו לעיל ס"ק י"ב ועל כן חבל להתעמק בו, כאמור. נעבור לשורה התחתונה של ס"ק י"ד:

"וצריך לכפול כ"ג וחצי פעם 13917 ויעלה 326999 וזה ג' מעלות ורביע ועוד משהו" -

כלומר, לדעתו, כדי למצוא כמה גדלה הזוית בין הארץ לשמש עם התרחקות הארץ מנקודת השויון, יש לכפול את סינוס הזוית בה עומדת כעת הארץ ביחס למקומה בנקודת השויון פי 23.5, והערך המספרי המתקבל, לאחר שנחלקו ב100000, הוא הזוית המבוקשת.

טעות, אברהם ישעיה!!! טעות גדולה, איקס אדום ענקי על הבוחן שלך!!


לא כופלים ב23.5 אלא בסינוס 23.5, שמעת?! הכנס היטב לראש ה'גדולי' שלך, לא ב23.5 אלא בסינוס 23.5, לעזאזל!!! ואת התוצאה תכניס למחשבון בכפתור ארק-סינוס (כבר שכחת איך עושים זאת? פעם עשירית אני מסבירה לך! לוחצים על 'שיפט' ואחר כך על כפתור סינוס! אולי תכתוב לך, שלא תשכח שוב?), וחסל!!! ומה אתה מקשקש שם כל כך הרבה במקום לעשות כך בפשטות – עשר שנים אני מלמדת מתמטיקה בכיתה י"א, ותלמיד עם ראש גדולי-עילויי עקום כמוך, עוד לא ראיתי!

ושפתי זילבר ברור מיללו:

והחשבון הנכון לידע כמה מעלות החמה נוטה לצפון ממעלות קו חצי היום, כשהחמה (למשל) ל' מעלות מן טלה בתחילת מזל שור, צריך לכפול את הבקע של ל' מעלות בבקע  של כ"ג מעלות וחצי, ועולה 19936 בקירוב, ואח"כ למצוא מספר זה לאיזה מעלה הוא בקע,  ועולה שהוא 11 מעלות וחצי פחות מעט.

ההבדל אמנם אינו גדול לכאורה – לפי ה'חזון איש' מתקבלת זוית 3.27, ולפי זילבר (כשמפעילים את שיטתו במקרה בו עסק ה'חזון איש', היינו בקו רוחב 8 ) מתקבל 3.18... ההבדל "אינו גדול"?! חחחחחחח... בפלפולי תלמוד הבדל כזה באמת אינו משמעותי. הרי התלמוד קובע כי היקף המעגל הוא פי שלושה מן הקוטר, ואינו מתחשב בדקדוקי עניות של 3-3.14... אבל במתמטיקה של היוונים הרשעים ימח שמם, אהה, שם  הכל חייב להיות מדוייק, ממש כמו בעולם האמיתי, לא בעולם הדמיון של 'חבורות' ישיבתיות! וגם המורה למתמטיקה בכיתה י"א, אברהם ישעיה, לא תקנה את הלאקש של "אין לוח הבקעים נשתווה בין חכמי המדות מפני שאינו בדקדוק"... חיחיחיחיחיחיחי....

אוי ואבוי, אברהם ישעיה! כשאתה ממשיך כעת בס"ק ט"ו ואילך לחשב את אורך היום, ההבדל הזה שהיה כאן רק 0.09 מעלות, מביא אותך בסופו של דבר להבדל של ארבע וחצי דקות בשיא הקיץ בקו רוחב 8... ואז אתה עומד בחמתך וקורע את לוח הבקעים... אבל מה תעשה כשנצא לקרוז בנורבגיה, ויווצר הבדל של שבע שעות? אברהם ישעיה, האם אינך יודע כי חללית הצ'לנג'ר התפוצצה כי מישהו שכח באחת המשוואות סימן אחד של מינוס... ואף אם לענין הצ'לנג'ר לא היה ולא נברא אלא מיתוס של המורות למתמטיקה היה, במבחן במתמטיקה תקבל על אי-דיוק ב0.09 איקס גדול ואדום! כאן אין זו מסכת סוכה, וגם לא מסכת פסחים...

ולכאורה, מאחר וה'חזון איש' מקבל זוית גדולה יותר מזילבר, אדרבה היום שלו היה צריך להיות ארוך יותר, ובמציאות הוא להיפך?

אלא שכשה'חזון איש' ממשיך בס"ק ט"ו שם לחישוב אורך היום, הוא מוסיף שטות על שטותו, טעות על טעותו, שגיאה המנטרלת את השגיאה הקודמת ופונה בדיוק אל הצד השני... לפי ה'חזון איש' בס"ק ט"ו, בהינתן זוית הארץ מול השמש יש, שוב, למצוא את הסינוס שלה, ואז בפשטות לכפול אותו בזוית בין מקום הארץ כעת למקומה בנקודת השויון...

ואילו זילבר מלמדנו:

והחשבון הנכון לידע אורך היום, כשהחמה (למשל) בנטיית 23 וחצי מעלות מקו חצי היום בשיא הקיץ, הרי אם המקום (למשל) 31 מעלות  מצפון לקו המשוה, צריך לכפול את הבקע של 31 מעלות שהוא 41504 בבקע של 23 מעלות וחצי שהוא 39873, ולכפול את תשלום הבקע  של 31 מעלות שהוא 85717 בתשלום הבקע של 23 וחצי מעלות שהוא 91710, ולחלק את המספר העולה מכפילות הבקע במספר העולה מכפילות תשלום הבקע, [ויש דרך בקצרה: רק להכפיל את  שתי הטנגנסים!] ואח"כ למצוא מספר זה העולה (מהחילוק) לאיזה מעלה הוא בקע [...]

תא חזי: הוסיף זילבר בסוגריים מרובעים, וסיים בסימן קריאה:

"ויש דרך בקצרה, רק להכפיל את שתי הטנגנסים!"

והדגיש תיבת 'רק', להעלות על נס הגאוניות שבדרך הקיצור!!!

ותלמידי כיתה י"א – לא, תלמידי כיתה ח' – יושבים וצוחקים... אם טנגנס הוא לפי ההגדרה סינוס חלקי קוסינוס, הרי מובן שבמקום להכפיל סינוס a בסינוס b ואז לחזור ולחלק ב(קוסינוס a  כפול קוסינוס b), מוטב  להכפיל ישירות טנגנס a בטנגנס b וחסל...

אבל על זילבר לא אלגלג. אדם גדול הוא, רבי יחיאל אברהם זילבר, ועל בשורת סורחן רבו כך לעין כל לבדה, מגיע לו פרס החיבור התורני הטוב ביותר ביובל האחרון. וחי נפשי שהייתי הולך וקונה לי עתה סדרת 'בירורי הלכה' כולה, על כל החומרות הבני-ברקיות שהיא מן הסתם מלאה, רק בשביל שניים וחצי העמודים הנפלאים הללו, ומה אעשה ומקום יש בספרייתי לאלפיים ספרים בלבד, וכבר מלאה היא כמעט לגמרי. עד שאבנה עוד חדר אסתפק אם כן במה שיש ב'אוצר החכמה'.

וללמד זכות על זילבר כבר רמזתי, דשמא סבירא ליה שאין לנו לשמש אלא בסינוס וקוסינוס, שכבר הותרו לבוא בקהל ישראל בידי מרן ה'חזון איש', זכותו יגן עלינו. אבל טנגנס, כיון שלא מצינו למרן ה'חזון איש' שידע עליו, שמא לא יצא מכלל איסור וטומאת חכמות חיצוניות, רחמנא ליצלן, ואין לנו רשות להזכירו ולשמש בו, ולכן רק רמז עליו בסוגריים. והרי על דרך זה מצינו שהפיזיקה של אריסטו שכתב הרמב"ם בד' פרקים הראשונים של הל' יסודי התורה, אף שמזמן כבר אבד עליה הכלח, לדידן תלמוד תורה הוא, ובכלל הרמב"ם היומי של מטומטמי חב"ד, ומברכין עליו ברכות התורה... ואילו פיזיקה של ניוטון ואיינשטיין, שם רשעים ירקב, מכלל לימודי ליבה האסורים היא, ומנדין ומחרימין המלמדה לבנו... מי יתן ויוטלו מטומטמי חב"ד כולם, יחד כאחד עם הפארשטונקענע חזונאישניקעס ושאר גללי הליטוואקעס די בבני ברק ודי בכל אתר ואתר, 'גדולים' עם קטנים, היישר לאסלת בית הכסא הקרוב, ואלו ואלו נשרפין בבית הדשן, ואנו וכל בית ישראל נקיים.

************** המשך יבוא!!!!! **************

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Mar 11, 2019 6:43 pm

תיקנתי כעת בתחילת האשכול - שלא כפי שכתבתי תחילה, הרב יחיאל אברהם זילבר, בעל "בירורי הלכה", מזה שנים שאינו בין החיים (נפטר בכ"ח בכסליו תשס"ח). יהי אשכול זה נר לנשמתו של אדם גדול זה, שלא נמנע מלבשר סורחן רבו לעין כל.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 12:01 am

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א
חלק ד
רמה 3
כאמור, זילבר מציין לנקודה בה התחיל ה'חזון איש' להסתבך בחשבונותיו, עד לתוצאה האומללה:

ובאמת עיקר יסוד החשבונות הללו המבואר בחזון איש שם ס"ק י"ב, קשה להבין, שחשבון  הקשת הנאחז שמצייר שם וגדרו אינו מתאים  עם הידוע בחשבון העיגול הכדור ומעלותיו.

עכ"ל.

כפי שכתבתי, די לי במה שעשיתי, ולא אטריח עוד עצמי עתה להתעמק בדברי ה'חזון איש' שם ולסמן את האיקס האדום במקום המתאים, כפי שהיה עושה לו, לאברהם-ישעיה, בודק בחינה בשכר מטעם משרד החינוך, לו היתה בו באברהם-ישעיה התבונה לתת למישהו מנוסה לעבור על שטויותיו בטרם הדפסתם, אם החליט כבר לחרוג מן תחומם המסורתי של 'גדולים' - פילפולים שכביכול אינם ניתנים להפרכה, אל עולם המדעים המדוייקים, שם אין פרוטקציה לאף אחד.

מתחיל הוא שם, ה'חזון איש', בסי' קט"ו סקי"ב:

ב' עיגולים אחד גדול מחברו, כערך קו המקיף של הגדול לקו המקיף של הקטן כן ערך אלכסון הגדול לאלכסון הקטן, שהרי לעולם קו המקיף של קטן בערך אחד אל קו האלכסון.

נו, פשיטא... היחס בין היקף מעגל a להיקף מעגל b שווה ליחס בין קוטריהם... הרי זה כל הרעיון של פאי.

ובזה אנו למידין בקו המזלות הנוטה מקו המשוה כ"ג מעלות וחצי...

אוי... אין לי כוח. אף אחד הרי לא ישלם לי.

*

נשוב למיודענו 'שוטנג', שכאמור פתח את הדיון בנושא בפורום 'משפחות סופרים', בנקרולוג על הרב יחזקאל ברטלר.

ראו כאן:

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=44558

סח שם 'שוטנג' לפי תומו:

"פעם שאלתי אותו, שהחשבון של החזון איש לחשב הנץ והשקיעה אינו נכון".

"אינו נכון"! רשם 'שוטנג' לאקונית. לא כמוני: "החזון איש דיבר שטויות", "אברהם ישעיה נכשל במתמטיקה תיכונית", "להודיע סורחנו לעין כל"... בלי צימעס, בלי דרמות, בלי חגיגות – "אינו נכון"! עובדה ערומה, ללא קורט של פרשנות – "אינו נכון"!

ומה חטף שם 'שוטנג' על אתר, מן הפארקאקטע ליטוואקעס שם?

התחיל איזה צדקן, בניק 'אפרים זלמן':

"ממתי אנשי ביהמ"ד הישן מדברים כך?"

'שוטנג' החוויר. מה פשעו ומה חטאתו? וכי אשם הוא ששתיים ועוד שתיים הם ארבע, ולא חמש?

כשה'משכנתא' הצפויה מרחפת כבר לנגד עיניו, העז לשאול, בקול רווי תחנונים:

"איך אמורים לדבר?"

וזאת לידיעתכם... 'שוטנג' זה אמנם כיום ירא-שמיים גמור הוא, אבל איזשהו כתם שחור לו בעברו, קופה של שרצים תלויה בכתפו. הוא כנראה חוצניק במקורו, והשלים לפחות לימודי תיכון, אם לא מעבר לכך. שאם לא כן, כיצד היה מגיע לתפיסת ה'חזון איש' בטעות מתמטית? משיחת מקווה בזכרון-מאיר או ברמת-אלחנן, מעמידה בתור "לשאול" את אלישיב או את קנייבסקי, או סתם מליקוק ישבן מזדמן אצל 'מרן' זה או אחר? מכל זה מגיעים אולי לדברים אחרים, אך לא למתמטיקה.

כללו של דבר, 'שוטנג' נטמא בעבר, מעט או הרבה, בטומאת חכמות חיצוניות, רחמנא ליצלן, וכל באיה לא ישובון כתיב. אמנם משם עלה ונתעלה, ב"ה, וכיום הוא אברך לתפארת, גפן אדרת, והימים הראשונים לא יזכרו ולא יפקדו ולא יעלו על לב. אבל כבר שנינו: במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ופירשו בה: מפני ריח הניחוח שם. והנה לכם דוגמה לניחוח כזה! 'שוטנג' תם, מסכן שכמותו. הוא לפי תומו סבור היה, כי גם מרן-מרני-המרנים אינו יכול לשנות את העובדה כי שתיים ועוד שתיים הם ארבע. הרי בספרי 'מה שאלוהים לא יכול', עליו החמיא לי 'שוטנג' וכתב לי: "לדעתי הוא אחד הספרים החשובים ביותר בהגות יהודית שיצאו לאחרונה" – הוכחתי שם מדברי הרמב"ם ושאר גדולי ישראל, כי אפילו אלוהים לא יוכל לפעול ששתיים ועוד שתיים יהיו חמש! ובכן מה? אלוהים אולי אינו יכול, אבל 'מרן' של ליטוואקעס יכול גם יכול...

והנה התערב בשיח הליטוואקעס שם שוטה אחר, בניק 'אברהם'. זה הטיפש תלמידו של יעקב זאב לב, אותו שלא הסכים להביט ב'אוהב גר' לשד"ל, ואת המילון האנגלי-ארמי איחסן על החלון מאחורי התריס... אוי, איזה צדיק'ל... ואותו השוטה 'אברהם' מאלפו ל'שוטנג' בינה:

"אומרים: לא הבנתי איך החשבון של החזו"א מסתדר עם ידיעתנו בחכמת התשבורת. או: קשה לי טובא, שהרי אם נחשוב כך וכך נמצא ש... וכו'. או לכל היותר: דבריו תמוהים/פלאיים/נפלאים מבינתי וכו'. ככה מדברים בביהמ"ד, מאז מעמד הר סיני ועד עתה".

"דבריו תמוהים" על איזו סברת הכרס של ה'חזון איש' - לך תוכיח שהיא מופרכת... אבל על 2+2=5, "דבריו תמוהים"?! נו... מעתה תדפיס כל מורה בכיתה י"א בכל שבוע כרך חדש של 'קושיות חמורות' מתלמידיה... דברי יועז תמוהים, ושיטת תומר פלאית, ולא הבנתי איך מתיישב חשבונו של יואב עם ידיעתנו בחכמת התשבורת, וצע"ג בבוחן של יעל...

אבל 'שוטנג' אינו מתווכח. מה עדיף, לחזור לאפיקורסים של עצכ"ח? מרכין ראשו, קד באימה, ורושם בהכנעה:

"תיקנתי כהצעתך. חן חן".

ומעתה יוכל לשוב ולהשתכשך במחראה הבני-ברקית באין מפריע... איזה כיף.

שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם... שבראנו לכבודו אייאייאיייאייי, והבדילנו מן התועים אייאיייאיייאייאיי... אייאייאייאייאייאיי.


תושלב"עירושלים, אד"ב התשע"ט

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 14, 2019 1:25 am

העירוני במ"ש שאין השמש והארץ על מפלס אחד שהוא טעות, ובודאי הם על מפלס אחד אלא שציר סיבוב הארץ את עצמה נוטה ביחס לאנך ממישור סיבובה את השמש (היינו מישור המילקה).

וראו הסבר בסרטון זה:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dk8fvm8HvaUY&ved=0ahUKEwiK4rqCnoDhAhURqaQKHQHfDhwQo7QBCB8wAg&usg=AOvVaw1oWHuDyapDK5w1ndEk9VMx

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי מקצהרגליים Thu Mar 14, 2019 2:20 am

חלילה לי מלומר על מאמר מרן שליט''א שהוא טעות ובוודאי יש ליישב דבריו בקל כפי שציינתי במקום אחר. שלדידו מישור המשווה של הארץ מאונך לציר הסיבוב שלה (דהיינו היא מסתובבת כשמעגלי-הרוחב שלה מקבילים למישור המשווה) ומישור המשווה הזה הוא השולחן, והשמש סביב הארץ במישור המילקה שהוא נטוי בזווית כ''ג וחצי למישור המשווה הנ''ל, ואז הזווית בין הארץ לשמש משתנה מכ''ג לכ''ג מפלוס למינוס ונוגעת בשולחן בשתי נקודות דהיינו מזל טלה ומזל מאזנים בנקודות השוויון של הסתו והאביב וכו'.נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Apr 03, 2019 2:20 am, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א Empty Re: כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Mar 21, 2019 3:57 am


איגרת הקודש
מהוד כ"ק מרן שליט"א ל'שוטנג'ירושלים עיה"ק יום ה' לס' היא העולה על מוקדה ליל פורים דפרזים ה'תשע"ט

לכבוד ידידי היקר מאד נעלה מוהר"י הערשקאוויטש נ"י דמיתקרי שוטנג.

אחר דרך מבוא השלום והברכה.

הנה עיינתי בפורום אוצה"ח אחר מיתת הר"י ברטלר ז"ל דכתב מעלתך שהיה עוסק עם הנפטר בדברי הג' חזו"א בהל' קיה"ח וכו'. וראיתי מעשה ונזכרתי הלכה בהניק 'שוטנג' שכתב ע"ז בשעתו בפורום עצכ"ח ומתוך כך הבנתי דבר מתוך דבר דהוא 'שוטנג' הוא 'תוכן' ומה שמו מוהר"י הערשקאוויטש שמו. ומעיקרא מיבעיא לי 'תוכן' בכ' סגולה או בכ' צרויה ופשיטנא לה השתא דודאי בכ' צרויה קאמר מדקמישתעי ועסיק טובא בתהלוכות צבא השמיים עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו וכו'.

ובראותי זאת בהגיגי תבער אש וחשקתי עד מאד להתבונן בדברי הג' חזו"א וטעותו שם ולקחתי מועד לקרות בו ובס' הגאון מהרי"א זילבר ז"ל שציין מעלתך. ואשר השגתי בזה רשמתי בקונטרס אחד בד' חלקים הכי קרא שמו "כשלונו של ה'חזון איש' במתמטיקה לכיתה י"א" והוא לי בפורום ביזוי גדולים אשר לי.

וכעת מה מאד אחשוק כי ישים מעלתך עינו הטהורה בהשקפה לטובה בהקונטרס הנז'. דמתוך ריסי עיני מעלתך ניכר דבקי הרבה בחכמת התשבורת וחכמת אסטרונומי"א שהרי הבנתי מדבריך דתחילה עמדת על שורש הטעות בדברי הג' חזו"א שם בעצמך ואח"כ שמעת דכבר תפסו ע"ז מהרי"א זילבר הנז'. ואני כהראב"ד אוי לי מרבותיי שלא לימדוני חכמה זו אך מעצמי השגתי ממנה מעט ככלב המלקק מן הים ולפני איזה שנים באתי לעיר בני ברק ת"ו לבית הר' וינטרוב שדפס ג"ח מעשי ה' לקנותם הימנו וזכור אזכרנו עוד כי הושיבני בסלונו ויבא וימכור לי תנצב"ה. וכבר התחלתי לעיין בהל' קיה"ח שם וחוכך הייתי בדעתי באיזה דברים שטרח הר"מ למצוא בחשבונו אם א"א להשיגם כעת ע"י חשבון אינפיניטסימלי כגון למצוא נקודות מינימום ומקסימום וכיוצא ולכלל כתיבת דבר ברור לא הגעתי והשי"ת יתן חלקנו בתורתו.

וגם אם יוטב בעיני מעלתך לפרש הרי"א זילבר הנז' דבקי וחריף טובא בחכמת החשבון היה כולי האי מנא ליה שמא שלח בנימין הצדיק בנו למקום שמלמדין בו ליבה חלילה הס מלהזכיר וח"ו לזרעיה דאבא למיעבד הכי. או שמא מרוחב ליבו ודעתו גמר וסבר כידוע דכל החכמות כלולות בתורתנו הקדושה. ובין כך ובין כך אף הוא תנצב"ה כי אדם גדול היה בלא ספק.

ברם כגון דא צריך לאודועי למעלתך דאתא לפורום ביזוי גדולים אשר לי הנז' חד רשיעא ופער פיו פה דובר נבלה לחרף ולבזות למעלתך בכל מיני חירוף וביזוי. ואני מחיתי בו תיכף בקול גדול כדת של תורה במבזה ת"ח שאין תרופה למכתו. ובין כך ובין כך התבוננתי על מקומו והנהו אותו רשע מפורסם מומר לכל התורה כולה דמיתקרי אהרן רוז וניחמתי ואמרתי בליבי דיו לעבד שיהיה כרבו ואם את אביו שבשמיים חירף וגידף כך ולא ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו עאכו"כ למעלתך והכל לפי המבייש והמתבייש.

ובפרט נפלאתי כי ראיתי להבעל אכסניא שמתאכסן בו מעלתך הוא הר"ב דבליצקי שי' שהוכיח והכלים למעלתך בדברים קשים על שמתחבר למחלל שבת ויו"כ וכו'. ובאמת לא ידעתי מה עשה אותו רשע הנ"ל ביו"כ רחמנא ליצלן אם נערה המאורסה מצא לו ויו"כ שחל בשבת היה או שמא כאותו זקן מילא בטנו באכילה גסה בשעת כורעים מן הלביבות שקורין קרעפלע"ך ובטן רשעים תחסר. בין כך ובין כך מה חידוש בזה שהרי הוא מומר להכעיס לכל התורה כולה כנז' אוי לו ואוי לנשמתו.

אך ע"ז תמהתי דשתיק ליה מעלתך לדבליצקי ובודאי משום מדה טובה שיש במעלתך דכולהו מ"ח דברים שהתורה נקנית בהן איתנייהו ביה ומכללן אוהב את התוכחות. אך עכ"פ משום והייתם נקיים היה למעלתך לבאר לו שכבר יצא מעלתך בעניינא דההוא רשיעא במאמרו הנורא 'מכתב ליוצא בשאלה' והוא לו בפורום עצכ"ח עוד משנת תשס"ט וביאר שם מעלתך היטב סורחנו דאותו רוז שיצא לגמרי מגדר האנושי אף בדברים שגדרו עצמן בהם מתוקנים שבאומות ופירש שם מעלתך שמלחמה יש לך עימו לחיים ולמוות וכו' וכן בדין כדכתיב מלחמה לה' בעמלק מדור דור. ותמה תמה אקרא על אותו דבליצקי האיך חשדו כך למעלתך דאיפכא אית ביה וכבר מצינו כה"ג במבחר המין האנושי מרע"ה שחשדוהו בא"א והוא אדרבה אפילו מאשתו פירש. ולפי דעתי מחוייב מעלתך מצד הדין להודיעו לדבליצקי שחשד בכשרים וימהר לפייס למעלתך שאם לא כן בסכנה רבה הוא עומד דקיי"ל החושד בכשרים לוקה בגופו ח"ו.

ומסיימין בטוב מינאי מצפה לתשובתך הרמתה בכל זה ונשאר דורש שלומך ושלום תורתך והיה זה שלום כנפש ישראל נתנאל.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה