יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

3 posters

Go down

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות Empty דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Jan 08, 2019 2:06 am

נכנסתי להוד כ"ק מרן שליט"א ואמרתי שרבים מחכים לשמוע חוו"ד הקדושה בעניין המצב הפוליטי והצהרת נתניהו וכו' ולמי להצביע בבחירות שנקבעו כעת.

הוד כ"ק מרן שליט"א נאנח ואמר: למי להצביע?! ומה יעזור להצביע? הכנסת שלהם ממילא אינה אלא בית סמרטוטים, והכל נקבע בידי העמלק הבג"צי ימ"ש.

אמרתי: א"כ אין להצביע, כדעת סאטמר ומאמיני אויערבאך ודומיהם?

אמר הוד כ"ק מרן שליט"א: זאת לא אמרתי. להצביע צריך.

והתחיל למנות: להצביע לרשימה המשותפת או למפלגה "חרדית", ודאי אין שייך. ואם צריך לבחור ביניהם, יצביע לרשימה המשותפת של הערבים. ושחק ואמר: כאן בשכונתנו קרית משה יש מדי בחירות איזה מסרחניק חרד"לי אחד, כנראה מתלמידי המשוגע טאו, שמשלשל בתיבות הדואר בכל פעם דף עם שקלא-וטריא, ומסקנתו תמיד שלדעת צבי-יהודה המטורף צריך הפעם להצביע ש"ס או ג'...

והמשיך הוד כ"ק מרן שליט"א למנות: ל'המחנה הציוני' או למר"צ ודאי לא סלקא דעתך. שמא לאורלי לוי? שחק הוד כ"ק מרן שליט"א: תמה אני, מי הם מצביעיה? טובה היא למשכב, או שמא להרהר בה בעת שמקשה עצמו לדעת לצורך מצוה, אבל להצביע לה?

וכן ללפיד, בני גנץ, כחלון, יעלון, ושאר המרעין בישין מסוגם, ודאי לא סלקא דעתך.

אמרתי: א"כ נצביע ליכוד או ליברמן?

נזדעזע הוד כ"ק מרן שליט"א: ליברמן? הרי הוא שקרן ורמאי שקורין בלע"ז אופורטוניס"ט, ממינו של שרון ימ"ש, והמצביע לו אני ערב לו שעוד יתחרט. וכן לליכוד, ח"ו להצביע. ושוב נצטחק הוד כ"ק מרן שליט"א: תיפח רוחם של מסרחניקעס... ערב הבחירות הקודמות עמד הליכוד בכל הסקרים על כ"ב מנדטים, ואיך קיבל שלושים? נתניהו התבכיין, וכל המסרחניקעס הפתאים והתמימים ריחמו עליו ויצאו להצביע לו.

אמרתי: א"כ נצביע ל'ימין החדש'?

ניענע הוד כ"ק מרן שליט"א בראשו: לדעתי שום טובה לא תצא מהם. אילת שקד אמנם אשה כשרה היא, אבל אלו העמלקים מן הבג"צ אינם מפחדים ממנה כלל. קצת גורמת להם אי-נוחות, מען קראצט דא, מען קראצט דארטן, אבל הם לא ממש מוטרדים ממנה. היה אדם יקר, דניאל פרידמן, והוא הטיל עליהם פחד אמיתי. מי ששמע אז את מישאל חשין ימ"ש, או את הארורה הכלבתא בייניש... א מחיה. לו היה ל'הבית היהודי' שכל, היו צריכים להתנות עם השוטה נתניהו שימנה את דניאל פרידמן, ואז היו מגיעים למשהו בס"ד. אבל מעשה שטן הצליח והפסידו שעת הכושר, כמו בימי ר' יוסף דילה-רינה. מאיילת שקד לא נגיע לכלום, גארנישט מיט נישט, והס"מ צוחק מאיתנו (הוד כ"ק מרן שליט"א נאנח בקול, ממש אנחה השוברת גופו של אדם, ופניו הפיקו צער איום, והיה פחד אלוקים לכל העומדים שם).

אח"כ התחיל הוד כ"ק מרן שליט"א בטענות קשות על שקד ובנט, ואמר: ראה האיך התנהגו בפרשת דומא! הרי מעתה כל אחד ואחד מאיתנו בסכנה נוראה, ואם יעלה בדעת איזה עמלקי מן השב"כ תיכף יטלוהו אצלם ויענוהו עינויים קשים ומרים דאילו נגדו לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחו לצלמא ח"ו. היתכן!!! - זעק הוד כ"ק מרן שליט"א מנהמת ליבו - אם היו להארורים הללו ראיות, עינויים למה לי?! ואם לא היו, האיך העיזו בני עוולה הללו לענותם כך?! והסמרטוטים הללו, שקד ובנט, אטמו אוזניהם משמוע...

וכאן התפרץ הוד כ"ק מרן שליט"א בבכי מר, ובכה כמו ה' מינוטין. וראינו כל העומדים שם, איך נגע בלבבו הטהור המלא אהבת ישראל העינויים והיסורים שסבלו שם אותן הנפשות היקרות, ר"ל. ואח"כ מחה דמעותיו ואמר: נו, וכי טובים הם מר"ע שסרקו בשרו במסרקות של ברזל? גזרה היא מלפניי, וניקיתי דמם לא ניקיתי וה' שוכן בציון.

ושוב אמר: ובר מן דין, עתה שהכניסו אצלם אותה הכלבתא הפמניסטית המרשעת שולי מועלם, וכי ס"ד דשום אדם להצביע להם?! והיכה בכעס על השולחן ואמר: המצביע להם בטוחני שאין בו זיק של יהדות.

אמרתי: א"כ למי נצביע? לפייגלין? מרזל? אלי ישי?

חלילה - אמר הוד כ"ק מרן שליט"א - כל אחד מאותם שמנית צריך אישפוז בפני עצמו, אבל אין צריך להיכנס לזה, שהרי ממילא לא יעברו.

אמרתי: א"כ למי?

אמר הוד כ"ק מרן שליט"א: צריך להצביע ל'בית היהודי', ולו לדידי צייתי, אחר שנפרשה מהם פסולת בנט ושקד ומועלם, צריך להחזיר להמותג הישן והטוב של מפד"ל, וכל הירא וחרד לדבר ה' לא יצביע אלא להם.

אמרתי: והרי הוד כ"ק מרן שליט"א מדבר תמיד בגנות המסרחניקעס?

אמר: המזרחניקעס אנשים יקרים הם. ראה למשל הרב דרוקמן – נפש נקי וצדיק, ת"ח עניו ואוהב ישראל באמת, וכי יש לך כמותו בין ה'גדולים' החרדים הצבועים וחנפים כל אחד יותר מחברו? אלא שצרה היא שנכנסו בהם שטות הציונות וראשית סורחן גאולתנו וכיוצא, אבל מה שדעותם משובשות אינו נוגע להלמעשה, שבהכנסת ודאי יפעלו בעד ענייני יהדות וצריך להצביע להם.

והיכה הוד כ"ק מרן שליט"א על השולחן בכאב ואמר: למה כשכהנא דיבר על טרנספר, עוכרי ישראל יוסי שריד ימ"ש ועמוס עוז שר"י אמרו שישכבו תחת גלגלי המשאיות, ואילו כשציווה שרון ימ"ש להחריב גוש קטיף, עמד המסרחניק שלמה אבינר ימ"ש ואמר שאסור לסרב פקודה?! מפני ששגעון ראשית סרחון גאולתנו ו'יסוד כסא ה' בעולם' וכיוצא שבדה מליבו המשוגע צבי-יהודה טימטם מוחם וליבם לגמרי, וכך אנו נראים.

סיפרתי להוד כ"ק מרן שליט"א מה שנתפרסם עתה מהמעצרים בישיבה ברחלים, ששרפו דגל ישראל וכתבו 'מוות לציונות' וכיוצא, ונראתה קצת נהרה על פניו הקדושים. ואח"כ אמר: אבל אלו מיעוטא דמיעוטא הם ועוד מן המטורללים שבהם שקורין חרד"לים, ורוב רובם עדיין מיבק אביקי בע"ז זו, ה' ישמרנו.

אמרתי: מה דעת הוד כ"ק מרן שליט"א בעניין נתניהו והחקירות וכו'?

אמר: אין ספק אצלי שיגמור כמו אולמרט, ואסור לרחם עליו, כמו שאמרו חז"ל על מי שאין בו דעת.

ואח"כ אמר: אולמרט עכ"פ כשראה שכלתה אליו הרעה מינה את דניאל פרידמן, והטיפש הזה גם זאת לא עשה. לו עצמו בסכלותו לא אכפת שהסמאל הבג"צי שולט בנו, כל זמן שהוא נקרא 'ראש ממשלה', כמו שאמרו חז"ל על יהויקים: אנא מלכא. אבל אם לא למען האמת, הרי היה צריך להילחם בעמלק הבג"צי למען עצמו. היה יכול לעשות הרבה: להפריד משרת היועהמ"ש ממשרת התובע הכללי, להוסיף פוליטיקאים לוועדה למינוי שופטים, להקים ביהמ"ש לחוקה וכו' – חסר מה לעשות?! ואילו היה מתעקש ע"ז באמת כמו שהתעקש על חוק סער וכיוצא, הרי גם הטיפש כחלון היה מוותר לו. הוא פחד מהם, הטיפש?! מה חשב, שאם יחניף להם ירחמו עליו?! היה יכול לקנות את עולמו בהצקות לעמלק הבג"צי בכל כוחו, כמו דניאל פרידמן, ואז אפילו אם היו מתגברים עליו לבסוף היה בבחינת אשריך שנתפסת על דברי תורה, וגם היה זוכה לדורות על שהיה משבר עכ"פ מקצת עולו של הסמאל הזה. עכשיו נתפס על דברים בטלים וכל ליקוקיו על 'חיזוק שלטון החוק' ו'אמון במערכת המשפט' לא יועילו לו כלום, ובגיל שבעים ישב אצלם כמה שנים בישיבה של מטה ויושפל לבירא עמיקתא בתכלית השפלות והבזיון – מגיע לו.

אמרתי: ומה יהיה הסוף עם העמלק הבג"צי?

אמר הוד כ"ק מרן שליט"א: תהיה מלחמת אזרחים. המדינה המושתנת והארורה הזו, ראשית סרחון גאולתנו, צריכה איזו מלחמת אזרחים טובה, כמו שהיתה בארה"ב, ג"כ בערך ככלות שבעים שנה לייסוד מדינתם. יהיו ודאי הרבה הרוגים, קרבנות בנפש, גם בארה"ב היו שישים רבוא הרוגים. אבל זה עדיף מן המצב הנוכחי, גם אם בגלל מלחמת האזרחים הערבים יכבשו המדינה ויהיה "חורבן בית שלישי". מי צריך בכלל מדינה מושתנת כזו הנשלטת בידי כמה כלבתות, כמה זונות ארורות מן הבג"ץ? עד מתי נוכל לסבול זאת? ההצבעה לכנסת אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה, שהרי הם תמיד יסובבו העניין לטובתם. כל מי שייבחר, יפתחו נגדו בחקירות. איך יתכן שבכל הדמוקרטיות – ארה"ב, בריטניה, צרפת וכו', אין שומעים מן הבג"ץ שלהם אלא פעם אחת בשנה או יותר, ואצלנו הם בכותרות כל היום?! כל המושחתים ונוטלי שוחד נתקבצו רק ב'מדינת היהודים'?! יום אחד הרי יעמדו ויזרקו את הבג"ץ מכל המדרגות, והשאלה רק מתי נגיע לזה. ודאי לא כל זמן שאלו הפתאים המסרחניקעס מקדשים את ה'ממלכתיות' וסוגדים לקדושת יסוד כסא ה' בעולם ראשית סרחון גאולתנו. ירמסו אותם עד עפר, יענום בעינויים קשים ומרים, יעמדו וישתינו עליהם, והם יפרשו כי לפי 'התורה הגואלת' צריך לרדת כאן גשם צהוב.

הוד כ"ק מרן שליט"א קם ויצא לחדר לימודו, ואנו נותרנו נרגשים ומהורהרים, מנסים לעכל את החוייה המיוחדת והמרטיטה מול פני הקודש, ולהפנים הנוגע מזה למעשה.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות Empty Re: דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Jan 08, 2019 8:18 pm

מדברי הניק 'מקצה רגליים' באשכול אחר והועתקו לכאן למען הסדר הטוב:

ואשר זכינו לדעת רבינו במק''א על עניין הנהגת המדינה ושלשול הפתק ביום המתוכן לכך אשר שקל רבינו גבעות במאזניים וילמדנו זה פעמיים את אשר יעבור באש יעביר באש ואשר יעבור במים במים, צר ליבי כנקב מחט סידקית ולא זכיתי עמוד בסודו שם ששיבח לההוא סבא חביבא נשוא הפנים אשר למפדל ובעיני ירחמני האל הוא כחציר גגות, ואשר דאב אכל אחד ואחד מאיתנו שמא יקפוץ עליו רוגזו של עמלק הנה בשכל האנושי יסודו מעפר וסופו מעפר אינה נראית זו קושיה של עיקר וגם אין העינוי לשם הודאה לחוד אלא עינוי בעבור תת הוכחה וקודש וצבא מרמס כגון מקום אשר טמנו בו המיכל שהיה בו חומר המתבער ואז ילכו המחקרים ההמה שם ובטביעות ידא דתלמיד חכם יכירו יד מי הייתה בשריפה זו אשר שרף אשם ועוד שאר דברים שנאמרו שם אנו הקרוצים מחומר בזה העולם הגשמי עמקה ממנו עצת רבינו לא נדע לירד עד תכליתה רק בליבנו נאמין ונדע שבוודאי דברי רבינו שכולה אין בהם מסוד מרכבה העליונה בחכמת אלוהים אשר בליבו.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות Empty Re: דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Tue Jan 08, 2019 8:51 pm

הנה במה שהקשית על דברי הוד כ"ק מרן שליט"א דאין העינוי לשם הודאה לחוד אלא בעבור תת הוכחה כגון מקום אשר טמנו בו המיכל וכו'.

לא נהירא קושייתך דסוף סוף אהכי גופא תיקשי מנ"ל דיודע זה האומלל שמותחים על גלגל העינויים מקום אשר טמנו המיכל. ואי פשיטא להו מאיזה מקום א"כ ילכו ויטלו משם המיכל בעצמם ואי לא פשיטא להו מנ"ל לענותו שמא באמת אינו יודע. וליכא למימר דהוכיח סופו על תחילתו דמ"מ העינוי עצמו עשו באיסור.

ועוד שאף לפי חוקיהם ימ"ש לא הותר לענות אלא על להבא בבחינת פצצה מתקתקת ולא על לשעבר כדי שתהא הוכחה להרשיעו. דאל"כ לא שבקת חיי לכל בריה ואם תפס השוטר א' שחושדו שעבר ברמזור אדום והלה מכחישו יביאו לשב"כ ויענוהו עד שיודה וכן היו עושין באמת איזה מאות שנים לפנינו.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 514
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות Empty Re: דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Jan 08, 2019 9:12 pm

הא דהעינוי עשו באיסור אינו כך כלל, כי הכל נבחן בעיני הסטטיסטיקה בתוצאה ולא במבחן הפעולה (והוא עיקר גדול לאפוקי מדעת דאונטולוגים שאני איני מהמונם כלל בשום פנים), ואם לא תענה אלא תשחררמו מיד יציצו מעיר כעשב הארץ עוד מבערים רבים, וטוב שיעונה אחד צדיק חינם משייכבלו ידי הפוליס ויפרצו בנו הנהו חמומי המוח פרצות (והמה עניינים שנעשים בפירסום גדול מקצה העולם ועד קצהו ונודעת להן השפעה במהלכים מדיניים, ולא ייתכן לשומם ביד כל גדול כיפה בעל פאה) וכמה צדדין וצידי צדדין צידדו עד שתפסו את אותם האנשים, ואם עלי להטיל ידי בגורל האם יש בידיעתם משהו לחדש שיועיל לתפיסת השורף, הנה לדעתי הוא שיעור של תשעים וחמישה למאה שכן הוא.
ובדבר הפצצה הנה להקשות 'לדידך' ו'למטונך' אינו נראה לי, ואף שם אני סבור שאם יש לו מה יאמר איהו הוא דאזיק אנפשיה שאינו אומר. ואף אם אפשר שכן הוא ואין לו מה יאמר ועל חינם ענוש, עדיין טוב טוב לנו שילקו מעט הנקיים בעוון רוב החוטאים וביערנו הרע מישראל מאשר שנניחם כולם. גם אפשר מאד לסבור שסיכוי גדול שחבר יש לאלה והוא כפצצה המתקתקת לשלח באש עוד בתים רבים לשמה יהיו. ובפרט שכל עינויים דהכא אינם כלל כהנהו דאינקיוויזציה או דמשטרים הרעים שבימינו שאין העין יכולה לקרות ואין הפה יכול לדבר ברוע לבבם.
והקושיה דלא שבקת חיי, הנך רואה בעיניך שאין הדבר כן אלא במידה במשקל ובמשורה בשולי שוליים שבחברה. ובזה יזרח אור חדש במה שאמר הכתוב במגילת רות ''וגם שול תשולו לה מן הצבתים" שצבת בצבת עשויה להצביט ולצבת לאילו שולי שוליים המסלסלין בשערם לאמור בנו יוושע ישראל. והעיקר שמחשבים שכר מצווה כנגד הפסדה, בכמה מקרים טועה השוטר בעניין רמזורים, ומה המחיר החברתי לשחרר לחופשי חינם אחד שעבר ברמזור, ומה מחיר העינוי לאיש. וכנגד זה בכמה מקרים טועים אנשי שירות הביטחון בזיהוי הקבוצה, ומה המחיר החברתי לשחררם פרא בדרך, ומה מחיר העינוי הנ''ל. זו היא כל התורה כולה על שתי רגליים ומכורתה מארצות בנתאם ומיל גם פיטר סינגר נלווה עימם ומכל הדעות זו היא שבררתי לי ודלא כקאנט ואחוזת מרעהו והרבה הרבה יש להאריך בזה אלא שאין הפנאי מסכים וגם מוחין שבראש יגעים

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות Empty Re: דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

הודעה על ידי מקצהרגליים Tue Jan 08, 2019 9:47 pm

וכמו רעד אחזני באשר כתבת שאני הקשיתי על דברי רבינו חס ליה לזרעיה דאבא שיטעה כן רק אני עם לבבי אשיחה ומתנה צערי שלא זכיתי לירד לעומק דעת רבינו שליט''א, גם אפשר שנפלה טעות בהעתקה או נפח ה' אלוקים רוח חיים במחשב הדומם ומליבו הוסיף מילים אשר לא כדת אף כי זהו דבר שאינו בנמצא באשר משמש נאמן יש לו לרבינו ונפשו קשורה בנפשו ובוודאי השגיח בעינא פקיחא שיצא הכל כלול בהדרו, גם ידוע שכל דברי רבינו רזי עליונים ואפשר עיקם הכתוב כמה אותיות ואינם כפשטם רק לתקן בם ניצוצות המפוזרין חוץ לארבע אמות או היכני הבורא יתעלה בסנוורים והייתה קרייה אשר שגבה ממני והרבה דרכים יש למקום להובילני חוץ למסילה. כללו של דבר כל דברי רבינו שליט''א הם האמת כמות שהיא לעצמה ואין אנו כאן אלא להתחמם כנגד אורו במה שתתגלגל לנו הזכות

מקצהרגליים

מספר הודעות : 342
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות Empty Re: דעת תורה מהוד כ"ק מרן שליט"א על המצב הפוליטי והבחירות

הודעה על ידי יענק Tue Jan 29, 2019 12:37 am

בושה!!!!!!!!

יענק

מספר הודעות : 20
Join date : 06.01.19

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה