'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד

Go down

'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד Empty 'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער on Wed Jan 16, 2019 1:28 am


האמת שאין לי כ"כ חשק להתעסק איתם כאן, ועיקר פורום זה הוא לביזוי 'גדולים' קונצנזואליים כגון שמואל וואזנר ועובדיה יוסף וכדומה, אבל באלו הרי טיפל כבר אליעזר שך עם כל כנופייתו, ולהבדיל בין טמא לטהור גם הוד כ"ק מרן שליט"א בספרו ובמאמריו הנוראים הוקיעם כבר נגד השמש, ובישר קלונם ופירסם סורחנם והודיע חרפתם וגילה ערוותם לעין כל, ומה לי להיטפל בזה עוד כיהודה ועוד לקרא.

אך על של עתה באתי, ממה שראיתי בעיתונם האחרון הנקרא 'כפר חב"ד' מס' 1790 מיום ו' עש"ק בא, שפירסמו "מכתבים בפרסום ראשון על הימים שקדמו ל'קבלת הנשיאות'", כלשונם, וראו זה אשר סרחו שם בעמ' 26, מפרי עטו של איזה בחור קאקער, 'תמים' בלשונם, שכתב לחברו באותם הימים לפני ס"ח שנה:

"מסתמא האסטו שוין געהערט אז ראשי הישיבות האלטן זיך נישט לאנג ביי אונדז.
ביז איצטער האבן מיר שוין דעם דריטן ראש ישיבה.
דעם וואס מען האט אויף גענומען איז א פוילישער. ער האט געלערנט ביי סאכאטשאווער תלמידים, אין דער לובלינער ישיבה. אפשר וועט ער זיך שוין האלטן.
דער ערשטער איז אוועק, ווייל דער זמן פון חסידות איז צו לאנג.
דעם צווייטן האט מען משלח געווען. ער איז געווען א מירער (ר"ל), האט מען פון אים געפראוועט ליצנות. אים האט דאס נישט געארט, אבי ער איז "ראש ישיבה" פון "ליובאוויטשער ישיבה", וואס איז איינע פון די גרעסטע ישיבות אויף די וועלט
".
עכ"ל.

ונתנו תרגום לעברית עבור היונגע-פישערס בראשית סרחון גאולתנו שאינם יודעים יידיש, ובו השמיטו את כל הבשר והצימעס, והסתפקו ב"השני היה ממיר"... זאת אפשר עוד להבין, שכן למי שאינו יודע יידיש אכן לא מגיע ליהנות. אך גם בהערותיהם המפרשות כתבו בהערה 10 על הראשון שהיה זה גוטסמן מרמיילס בעל ה"קונטרסי שיעורים", ואילו שמו של השני אסור בפירסום, אפילו לקוראי יידיש...

הגאון והצדיק רבי חיים מיליקובסקי, שאתם, חב"דצקער נאלחים, אכן אינכם ראויים אף לבטא את שמו בשפתי החזירים שלכם!!!

לא לי לכתוב כאן על רבי חיים מיליקובסקי, שגם מעט מכיריו בדורנו העלוב יזהוהו מן הסתם בייחוסו המפוקפק כ"אביו של האמשינאווער", שמחת זקנתי. אצלי עולה האסוסיאציה לתיאורו של יעקב ב. פרידמן את רבי חיים מיליקובסקי בליל שבת בראש השולחן אחר הסעודה, מתעמק בספר. בשעה אחת בלילה התגלגל ונפל מעל ראשו הספודיק, ובשלוש לפנות בוקר התגלגל ונפל גם רבי חיים עצמו...

אני רק אנתח את סורחנו של ה'תמים', נוטף אהבת ישראל, משפט אחר משפט.

"ער איז געווען א מירער, רחמנא ליצלן"!

האם עלי לתבוע מן השטינקער הזה את עלבונה של ישיבת מיר? ומה יש למשתינון הצעיר נגד מיר דווקא? אולי שייך לסיפור שנחאי הטרי אז ולסקנדל שהיה עם אברהם קלמנוביץ.  וראה זה פלא, כי באותו גליון 'כפר חב"ד' עצמו, בעמ' 36, בראיון עם חיים וואלקין משגיח 'עטרת ישראל', בעצמו תלמיד מיר, מתפארים ומתרברבים: "מה ידוע לכם על הקשר בין ראש הישיבה שלכם, ישיבת מיר, הגאון רבי נחום פרצוביץ, עם הרבי?"... והולכים ומלקקים, כדרכם לכל מי שהראה למשיחם אי-פעם פנים שוחקות... מטונפים נאלחים!

"האט מען פון אים געפראוועט ליצנות"

ח ח ח! הם עשו מרבי חיים מיליקובסקי ליצנות?! הוא זה שעשה מהם ליצי ליצנות. וכפי מה ששמעתי, "שילוחו" היה לאחר שמשיחם הרמ"ש גבר שם על גיסו המבוגר ממנו רש"ג בעניין מי מהם ימלא מקום חמיהם, ומיליקובסקי שחמד לו לצון, ניגש להרמ"ש וטפח לו על כתפו: "מענדל, ס'איז דיר געגאנגען"... וייאמר לזכותו של משיחם, שבעצמו עמד וליווהו למיליקובסקי עד הדלת החוצה ופטרו לשלום, שאילולא כן היו עצמותיו של רבי חיים מיליקובסקי נחות עד היום בבית החיים דקווינס, אולי סמוך ונראה לציון כ"ק אדמו"ר מה"מ וחמיו...

"אבי ער איז "ראש ישיבה" פון "ליובאוויטשער ישיבה", וואס איז איינע פון די גרעסטע ישיבות אויף די וועלט"

ח ח ח ח ח ח ח ח חי חי חי חי חי חי חי חי חי חו חו חו חו חו חו חו חו! דל גאה, משתינון עלוב!

בטוחני כי לו יכל אז רבי חיים מיליקובסקי להשיג ולו משרת 'משיב' במקום נורמלי כלשהו, היה בורח מהם מלכתחילה כבורח מפני האש. אלא שלאסונו, באמריקה שבאותה התקופה, ראשית שנות החמישים של המאה הקודמת, לא היו כמעט ישיבות, וכשאין עבודה אחרת אי אפשר להתפנק. בכל זאת, ללא ספק היתה זו טעות נוראה. אמנם עד הסקנדל שעורר אליעזר שך בתשמ"ט רמ"ים ליטאיים בישיבות חסידיות היו תופעה נפוצה למדי, אולם היו אלו תמיד ליטאים סוג ד'. למדן אמיתי לא יוכל להחזיק מעמד בין סרחונות החסידים, כפי שהוכיחו המקרים של אליעזר שך בלונינץ, גדליה נדל בוויז'ניץ ומאיר שמואלביץ בקרלין.

ועל אחת כמה וכמה, רבי חיים מיליקובסקי במעוז ה"אנשכנו כחמור"... ישיבה שמייסדה, שלום בער שניאורסון, כתב עליה בבחינת נחתום המעיד על עיסתו כי "לא יסדנו המפעל רק למען לימוד התורה [...] ואין העולם חסר בעיקר לומדי תורה [...] לא בעלי תורה אנו חסרים בעולמנו היתום" ("דברי ימי התמימים", בתוך 'כרם חב"ד' ג, עמ' 33) ח ח ח, ענבי הגפן בענבי הקוץ!

החויה הקשה של הכהונה קצרת הימים כראש ישיבת ליובאוויטש, הותירה ברבי חיים מיליקובסקי טראומה לכל ימיו. שמעתי בעצמי מכלי ראשון, מאמשינאווער אחד ששהה עם רבי חיים בשנותיו האחרונות, כי כשהתחיל אליעזר שך במלחמתו בחב"ד, היה נוהג רבי חיים לקרוא תדיר בשחוק מר:

- הוא מתעסק עם חב"ד?! לו יש מושג מי הם חב"ד?! יבוא אלי ואספר לו אני מה טיבם...

ועם כל זה, למעשה התנגד רבי חיים למהלכיו של שך בעניין חב"ד, שכן סבר כי בסקנדלים שלו אליעזר שך גורם חילול השם גדול, ויצא שכרו בהפסדו כפליים.

רק פעם אחת התפרצו מרבי חיים תחושותיו מתקופתו כראש ישיבת 'תומכי תמימים'. בהספד על איזה ר"מ מפוניבז' הקטנה בשנת תשמ"ו, אמר (חפשו ב'גוגל'):

"חיים אנו בדור יתום, אשר כל הרוצה ליטול את השם בא ונוטל. ובדור ההפלגה המפלגתי שלנו אימצה מפלגה א' לעצמה את התואר תמימים, וטרם ראיתי אף חבר אחד במפלגה ההיא הראוי לכינוי תמים. כי ביניהם לתמימות רחוק כרחוק מזרח ממערב, שהרי התמים עבודתו לפני השי"ת, והמפלגתי כבוד עצמו הוא דורש וכבוד המפלגה והשם והם תרתי דסתרי"...

ח ח ח ח ח ח ח ח ח....

אסיים במה שסח לי הוד כ"ק מרן שליט"א לפני כמה שנים, כשעיניו זולגות דמעות:

ימחל לי הקב"ה, כי לא במרד ולא במעל... בן כמה כבר הייתי – בקושי בר מצוה... נפתיתי, לצערי, להסתתו של חב"די מטורף אחד, ברנש בשם ר. המרקד כיום 'יחי אדוננו' בביתר, להצטרף ל"שיעור תניא"... ה"מגיד שיעור" היה עוכר ישראל בשם גרשון אבצן שר"י. בפרט זכור לי מן ה"שיעור" כיצד היה חוזר הלה שוב ושוב, מדושן עונג כולו, על פירוש חסידים לפסוק "לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ותורתך בתוך מעי":

- אוי, רבש"ע... לעשות רצונך אלוקי חפצתי, אך מה אעשה -  ותורתך בתוך מעי...

ואידך זיל גמור...

והשי"ת יצילנו מהם ומהמונם.


נערך לאחרונה על-ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער בתאריך Wed Jan 16, 2019 1:57 am, סך-הכל נערך פעם אחת

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 398
Join date : 30.12.18

http://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד Empty Re: 'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער on Wed Jan 16, 2019 1:44 am

'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד 20190117

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 398
Join date : 30.12.18

http://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד Empty Re: 'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד

הודעה על ידי מקצהרגליים on Wed Jan 16, 2019 1:21 pm

אני במצב רוח של ווערטאלך לאחרונה אז הא לך עוד אחד

יצחק אבינו עליו השלום אמר לבנו עשיו "שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי" ויש להקשות מדוע יצחק התנה את הברכה בציד חיות, וכי מי שאין בכוחו להתגבר ולצוד לא מגיעה לו ברכה מיצחק? וי''ל שאין ברכה בלצחוק על חלשים


נערך לאחרונה על-ידי מקצהרגליים בתאריך Wed Jan 16, 2019 1:53 pm, סך-הכל נערך פעם אחת

מקצהרגליים

מספר הודעות : 327
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד Empty Re: 'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער on Wed Jan 16, 2019 1:52 pm

אכן אכן, וע"כ כתבתי שאין לי באמת חשק להתעסק איתם, אלא שנתלקחה בי חמתי על מה שראיתי בעיתונם בשבת, וראיתי מעשה ונזכרתי הלכה.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 398
Join date : 30.12.18

http://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד Empty Re: 'אנשכנו כחמור' נוסח מטומטמי חב"ד

הודעה על ידי מקצהרגליים on Wed Jan 16, 2019 2:00 pm

.

מקצהרגליים

מספר הודעות : 327
Join date : 02.01.19

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה